lekcja Kosmiczna przygoda

„Kosmiczna przygoda” to kolejna lekcja w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Podczas tej lekcji uczniowie dowiedzieli się m.in. czym jest wszechświat, co to jest galaktyka, kosmos, poznały planety Układu Słonecznego. Wiedzą już, że Słońce jest gwiazdą, a Księżyc jest satelitą naszego Układu Słonecznego. Rozmawialiśmy również o działalności człowieka w kosmosie. Wszystkie te informacje były przedstawione za pomocą prezentacji multimedialnej. Ostatnią częścią lekcji były do wykonania zdania na kartach pracy, które dzieci wykonały z wielkim zaangażowaniem i starannością.

doradztwoNa przestrzeni marca i kwietnia oprócz realizacji zadań wynikających z podstawy programowej doradztwa zawodowego nasi uczniowie brali udział w wielu przedsięwzięciach związanych z wyborem przez młodzież klas ósmych szkoły ponadpodstawowej.

Oprócz liceów ogólnokształcących uczniowie poznawali wiele branż technicznych i zawodowych. Warto podkreślić, iż w tym roku to właśnie szkoły techniczne i branżowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Szeroko pojętą edukację zawodoznawczą rozpoczęliśmy od organizacji spotkania rodziców z p. Renatą Caban, która od wielu lat wspiera naszych uczniów i rodziców w przekazywaniu wiedzy na temat rekrutacji do szkół. Pani Caban jest praktykiem, który pracuje w komisji rekrutacyjnej dlatego też, dzieli się z nami swoim doświadczeniem zwraca uwagę na detale, które motywują rodziców i uczniów do świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

wielkanoc 2023

konkursy

Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć.
- Burrhus Frederic Skinner

pasowanie na czytelnika 03

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły  zostali przyjęci do zaszczytnego grona czytelników naszej biblioteki. 

Nim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, zostali poddani  przez starszych kolegów egzaminowi  ze znajomości bajek, wiedzy o książce i  bibliotece oraz zasad obowiązujących  w bibliotece na co dzień.  Po takim wprowadzeniu  pani dyrektor -  Ilona Ujma -  dokonała pasowania każdego ucznia. Na pamiątkę pierwszoklasiści  otrzymali  piękne zakładki i dyplomy  oraz  książkę „Pierwsze abecadło”. Jest to antologia tekstów literackich dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które zostały napisane przez najwybitniejszych twórców książek dla dzieci, zarówno klasycznych, jak i współczesnych. Ten niezwykły upominek trafił w ręce naszych małych czytelników za sprawą kampanii społecznej,  prowadzanej przez Instytut Książki,  „Mała książka - wielki człowiek”, która została przygotowana szczególnie z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. 

Kategoria IV-VI

I miejsce

OLIWIER KRZAK SP nr 29 w Częstochowie

 EMILIA MUSIELIŃSKA SP im. J. Korczaka w Zawadzie

II miejsce

TYMOTEUSZ KŁOS SP w Nieradzie

ZUZANNA KOKOT SP im. H. Sienkiewicza w Konopiskach

III miejsce

NATALIA LATOSZEK SP im. H. Sienkiewicza w Konopiskach

FILIP KASPRZYCKI SP nr 50 w Częstochowie

Kategoria VII-VIII

I miejsce

festiwal

13

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może składać dokumenty do trzech szkół.

 Uczeń uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

 W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły ponadpodstawowej.

 Dokumentacja składana w szkole ponadpodstawowej:

– wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego),

-świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zawierające informacje o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia: