BN 2020 1

Ten rok był bardzo udany dla naszej szkoły, zostały zaakceptowane dwa projekty Erasmus + , w których podejmiemy współpracę z europejskimi szkołami z Turcji, Portugalii, Włoch, Macedonii oraz Rumunii.
Trzeci projekt: „Wiedza i rozwój droga do lepszej przyszłości"- został zatwierdzony do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" . Trwa dwa lata od 01.10.2020 do 30.09.2022.
Przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry szkolnej zainteresowanej podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy na kursach zagranicznych.
W ciągu całego okresu trwania projektu kadra ucząca będzie wyjeżdżać na szkolenia językowe, metodyczne oraz językowo - metodyczne na Maltę, natomiast dyrekcja szkoły, pedagog oraz nauczyciel języka angielskiego odbędą wizytę w szkole w Finlandii.

senior

Szkolne Koło Wolontariatu prosi wszystkich o wsparcie dla naszych kochanych Seniorów.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jesteśmy od siebie odizolowani, ale nadal możemy działać.
Z dobrego serca, przyłączmy się w tym świątecznym czasie do Ogólnopolskiej Akcji "Św Mikołaj dla Seniora". Poruszeni listami do Świętego Mikołaja, w których Seniorzy z Domu Opieki w Łodzi prosili o proste rzeczy dnia codziennego, chcemy pod choinką położyć im prezenty przekazane przez naszych darczyńców.
Prosimy o:
• słodycze,
• kosmetyki (dezodoranty, mydełka, szampony itp.),
• kapcie, ciepłe skarpety,
• szaliki, rękawiczki,
• herbaty smakowe,
• kawę.

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ PRZESUWAMY TERMIN NADSYŁANIA PRAC

DO 31 STYCZNIA 2021R.

konk

Ankieta dotycząca zdalnego nauczania, dostępna do 15.12.2020r.

https://si.kuratorium.katowice.pl/ankiety/weiufh72

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „WSPOMNIENIA Z WAKACJI"
Dzieci w wieku szkolnym potrafią obserwować otaczający świat i swoje wrażenia przedstawić w pracach plastycznych. Dlatego zorganizowaliśmy dla dzieci kl. I-III szkolny konkurs plastyczny „Wspomnienia z wakacji".
Jury konkursu stanęło przed trudnym zadaniem wybrania najładniejszych prac.

11.11.311 listopada 1918 r. po latach wysiłków i zmagań wielu pokoleń polskich patriotów kraj nasz powrócił, na mapę Europy jako suwerenne państwo. Walka o niepodległość silnie wpisywała się w codzienność tych, którzy ciężko pracowali i walczyli o jej niepodległy byt. W kraju i za granicą wytrwale kultywowali polskość, aby zachować ją dla przyszłych pokoleń . Nieustanne zmagania Polaków z zaborcą trwające nieprzerwanie przez 123 lata przyniosły nam długo wyczekiwaną niepodległość. Klęska zaborców w I wojnie światowej dała nam upragnioną, długo wyczekiwaną wolność .11 listopada Józef Piłsudski otrzymał naczelne dowództwo nad wojskiem z rąk Rady Regencyjnej a trzy dni później pełnię władzy nad odbudowującym się państwem.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020r. nauczanie w
klasach I-VIII będzie się odbywało z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, będą zorganizowane zajęcia świetlicowe.