Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021

Zebranie z rodzicami

2, 3.09.2021

Konsultacje z rodzicami

 03.11.2021

Próbny egzamin ósmoklasisty

Listopad/grudzień 2021

Wystawienie zagrożeń śródroczną oceną niedostateczną w dzienniku elektronicznym

 14.12.2021

Zebranie z rodzicami (informacja o zagrożeniu śródroczną oceną niedostateczną)

 15.12.2021

Wigilie klasowe

 22.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2021

Wystawianie proponowanych ocen z przedmiotów i ocen z zachowania na koniec I półrocza

 10.01.2022

Wystawianie ocen z przedmiotów i ocen z zachowania na koniec I półrocza

 24.01.2022

Rada klasyfikacyjna i plenarna

 26.01.2022

Zakończenie I półrocza

 28.01.2022

Początek II półrocza

 31.01.2022

Konsultacje z rodzicami

 09.02.2022

Ferie zimowe

14 – 27.02.2022

Konsultacje z rodzicami

 09.03.2022

Rekolekcje wielkopostne

Kwiecień 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04 – 19.04.2022

Zebrania z rodzicami (informacja o egzaminie ósmoklasisty)

 06.04.2022

Dzień Rodziny – impreza środowiskowa

 05.06.2022

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną

 17.05.2022

Zebranie z rodzicami (informacja o przewidywanych rocznych ocenach w tym zagrożeniach oceną niedostateczną i ocenach z zachowania)

 18.05.2022

Egzamin ósmoklasisty

 24 - 26.05.2022

Wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów i ocen z zachowania

 31.05.2022

Konsultacje z rodzicami

 08.06.2022

Wystawienie ocen z przedmiotów i z zachowania

 15.06.2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24.06.2022

Terminy konsultacji i zebrań z rodzicami zostaną potwierdzane na bieżąco w zależności od rozwijającej się sytuacji pandemicznej.