Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020

Zebranie z rodzicami

16.09.2020, 17.09.2020

Konsultacje z rodzicami

10.11.2020

Próbny egzamin ósmoklasisty

Listopad 2020

Wystawienie zagrożeń śródroczną oceną niedostateczną w dzienniku elektronicznym

14.12.2020

Zebranie z rodzicami (informacja o zagrożeniu śródroczną oceną niedostateczną)

15.12.2020

Wigilie klasowe

22.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 – 31.12.2020

Wystawianie proponowanych ocen z przedmiotów i ocen z zachowania na koniec I półrocza

08.01.2021

Wystawianie ocen z przedmiotów i ocen z zachowania na koniec I półrocza

22.01.2021

Rada klasyfikacyjna i plenarna

26.01.2021

Zakończenie I półrocza

26.01.2021

Początek II półrocza

27.01.2021

Zebranie z rodzicami

28.01.2021

Ferie zimowe

01.02 – 14.02.2021

Konsultacje z rodzicami

16.03.2021

Rekolekcje wielkopostne

Marzec 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04 – 06.04.2021

Zebrania z rodzicami (informacja o egzaminie ósmoklasisty)

13.04.2021

Dzień Rodziny – impreza środowiskowa

06.2021

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną

17.05.2021

Zebranie z rodzicami (informacja o przewidywanych rocznych ocenach w tym zagrożeniach oceną niedostateczną i ocenach z zachowania)

18.05.2021

Egzamin ósmoklasisty

25-27.05.2021

Wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów i ocen z zachowania

02.06.2021

Konsultacje z rodzicami

08.06.2021

Wystawienie ocen z przedmiotów i z zachowania

16.06.2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

25.06.2021

Terminy konsultacji i zebrań z rodzicami zostaną potwierdzane na bieżąco w zależności od rozwijającej się sytuacji pandemicznej.