Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022

Zebrania z rodzicami

 07.09.2022

 07.12.2022

 17.05.2023

Konsultacje z rodzicami

 05.10.2022

 09.11.2022

 01.03.2023

 19.04.2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 14.10.2022

 31.10.2022

 02.05.2023

 23.05.2023

 24.05.2023

 25.05.2023

 09.06.2023

 19.06.2022

Wystawienie zagrożeń śródroczną oceną niedostateczną w dzienniku elektronicznym

 07.12.2022

Próbne egzaminy klasa ósmych

 Listopad 2022 

 Grudzień 2022

Jasełka

Wigilie klasowe

 21.12.2022 

 22.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2022

Wystawianie proponowanych ocen z przedmiotów i ocen z zachowania na koniec I półrocza

 21.12.2022

Wystawianie ocen z przedmiotów i ocen z zachowania na koniec I półrocza

 13.01.2023

   

Zakończenie I półrocza

 13.01.2023

   

Ferie zimowe

16 – 27.01.2023

 Początek II półrocza

 30.01.2023
   

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04 – 11.04.2023

   

Dzień Rodziny – impreza środowiskowa

 04.06.2023

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną

 16.05.2023

   

Egzamin ósmoklasisty

 23 - 25.05.2023

Wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów i ocen z zachowania

 29.05.2023

   

Wystawienie ocen z przedmiotów i z zachowania

 16.06.2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 23.06.2023