logo edyta

plakat edytadlonie edyta

 

 

Uczniowie klas I-III  Szkoły Podstawowej w Konopiskach uczestniczą w międzynarodowym projekcie e-Twinning „Future is in my hands”- Przyszłość jest w moich rękach.

W marcu rozpoczęliśmy współpracę ze szkołami  z Turcji oraz Czech.

Celem projektu jest przekazanie uczniom wiedzy na temat konsekwencji globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Chcemy podnieść świadomość w tej kwestii oraz jak ważny jest recykling dla ochrony przyrody i naszego życia w przyszłości.

W czasie trwania projektu uczniowie będą wykonywać różne zadania oraz doświadczenia. Nawiążą nowe przyjaźnie z uczniami z innych krajów.

Koordynator projektu: Edyta Walentek

Nasi partnerzy: Turcja, Czechy, Polska

Nasze aktywności:

EWALUACJA

Ewaluacja międzynarodowego projektu e-twinning „The future is in my hands”.

egzamin

mural

Indygo Project i cała inicjatywa

Jesteśmy pięcioosobową grupą młodych artystów z Liceum Plastycznego im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Indygo Project tworzą: Monika Płaczek, Joanna Górniak, Patrycja Madej, Sara Saadain i Natalia Kuśmierz. Kochamy tworzyć sztukę. Podziwiamy ją i się nią otaczamy, dlatego nasz wybór szkoły średniej padł na miejsce,  w którym sztuki nam nigdy nie zabraknie. Jednak mamy świadomość tego, jak bardzo bagatelizowana jest nauka o sztuce  w programach nauczania. Młodzi ludzie mają utrudniony dostęp do tego typu wiedzy, ponieważ często jest ona uważana za mniej istotną w odniesieniu do nauk ścisłych.

 Dlatego chcemy zainteresować sztuką dzieci i młodzież.  Stąd pomysł na murale inspirowane sztuką klasyczną, które są głównym zajęciem Indygo Project. Każdy mural zostanie zaopatrzony w planszę edukacyjną z informacjami o oryginalnym dziele, wykonawcy i danej epoce.

Gdzie działamy?

Zofia Grabowska Moment

 21 kwietnia w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie odbyło się XXXII Regionalne Spotkanie z Poezją i Prozą on-line “Wrażliwość na słowa”. Uczennica klasy I a  Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konopiskach - Zofia Grabowska brała udział w eliminacjach powiatowych. Przyznano jej promocję do udziału w finale Regionalnych Spotkań, zachęcając do twórczych poszukiwań w dziedzinie literatury.

Z. Bełtowska

dyplom Zosia

KULTURA

Tegoroczne Dni Kultury  rozpoczęły się 24 kwietnia.  Motywem przewodnim uczyniliśmy (przypadający na ten dzień)  Międzynarodowy Dzień Książki  i  Praw Autorskich. Na stronie szkoły została umieszczona informacja o tym wydarzeniu, a na zajęciach języka polskiego w klasach 4-8  oraz w klasach 1-3 (w ramach edukacji polonistycznej)  został  zaprezentowany materiał multimedialny   o narodzinach i idei tego dnia oraz historii książki. Odbył się również konkurs  plastyczny: Moja ulubiona książka.

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 4 ust 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmienia się funkcjonowanie nauki w klasach IV-VIII.

W związku z tym  zajęcia w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach będą realizowane w następujący sposób:

  • w dniach: 17 -28. 05.2021r. nauka będzie odbywać się w systemie hybrydowym zgodnie z harmonogramem: Harmonogram Nauczania Hybrydowego.
  • od 31.05.2021r. wszyscy uczniowie będą realizować naukę w systemie stacjonarnym w szkole
  • w dniach 25-27. 05.2021r będzie odbywał się egzamin ósmoklasisty.

Dla pozostałych uczniów dni te są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 Podczas nauki stacjonarnej i hybrydowej (na terenie szkoły) uczniów, pracowników i rodziców obowiązuje  PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH w CZASIE ZAGROŻENIA PANDEMICZNEGO

 

 

Ilona Ujma

Dyrektor SP w Konopiskach

2 3maja

"Ojczyznę kocha  się nie dlatego,

że wielka ale dlatego, że włana."

Seneka Młodszy

Polskie maje, przepełnione patriotyzmem, ileż w nich radości i dumy z bycia Polakiem. A przecież nie zawsze tak było. W dziejach naszego narodu były chwile kiedy Ojczyzna chyliła się ku upadkowi i należało podjąć działania mające na celu jej ratowanie. Nasi przodkowie podjęli próbę  dźwignięcia jej z upadku. 230 lat temu na Sejmie Wielkim uchwalili  pierwszą w Europie Konstytucję. Stała się ona wielkim triumfem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego. Konstytucja 3 Maja gruntownie zmieniła ustrój I Rzeczypospolitej. Wprowadzając Monteskiuszowski podział władzy, stworzyła podwaliny pod nowoczesny system funkcjonowania państwa, stała się zwiastunem naprawy i ocalenia Polski przed upadkiem. Ustawa wzmocniła stabilność władzy znosząc wolną elekcję i liberum veto, zastępując je dziedzicznością tronu i większościową zasadą głosowania.

Patrioci z kręgu Stanisława Małachowskiego, czy Hugona Kołłątaja zadbali o reformę armii i wymiaru sprawiedliwości, zreformowali system podatkowy. Podjęte działania wyzwoliły nadzieję na jakże potrzebne Rzeczypospolitej przemiany, które w obliczu coraz agresywniej prowadzonej przez naszych sąsiadów polityki stały się koniecznością.