Poniżej zamieszczone zostały pliki niezbędnych dokumentów.

 

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konopiskach od 1 września 2021 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 4 ust 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmienia się funkcjonowanie nauki w klasach IV-VIII.

W związku z tym  zajęcia w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach będą realizowane w następujący sposób:

  • w dniach: 17 -28. 05.2021r. nauka będzie odbywać się w systemie hybrydowym zgodnie z harmonogramem: Harmonogram Nauczania Hybrydowego.
  • od 31.05.2021r. wszyscy uczniowie będą realizować naukę w systemie stacjonarnym w szkole
  • w dniach 25-27. 05.2021r będzie odbywał się egzamin ósmoklasisty.

Dla pozostałych uczniów dni te są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 Podczas nauki stacjonarnej i hybrydowej (na terenie szkoły) uczniów, pracowników i rodziców obowiązuje  PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH w CZASIE ZAGROŻENIA PANDEMICZNEGO

 

 

Ilona Ujma

Dyrektor SP w Konopiskach

17.05.2021, 18.05.2021, 19.05.2021, 28.05.2021

Klasa 4a sala 16

Klasa 4b sala 18

Klasa 6a sala 29

Klasa 6b sala 25

20.05.2021, 21.05.2021, 24.05.2021

Klasa 7a sala 18

Klasa 7b sala 29

Klasa 5 sala 16

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020r. nauczanie w
klasach I-VIII będzie się odbywało z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, będą zorganizowane zajęcia świetlicowe.