pisanka

Zapraszamy uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Pisanka wielkanocna”

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu płaskiej pracy plastycznej różnymi technikami. Format pracy A4. Liczymy na Waszą kreatywność.

Wykonane prace należy składać do 20 marca 2021r. u wychowawców klas.

muzaW bieżącym roku szkolnym 2020/2021, z powodu pandemii Festiwal odbył się wirtualnie. Uczestnicy z powiatu częstochowskiego zaprezentowali swoje zdolności wokalne nagrywając filmik i przesyłając go do dnia 15 lutego. 

Jury wyłoniło zwycięzców tegorocznego Festiwalu.

W kategorii klasy 1-4:

I miejsce Maria Dąbek – SP Mstów

II miejsce Miłosz Kosin – ZSP Aleksandria

III miejsce Julia Nguyen The - PSP SPSK w Częstochowie

wyróżnienie:

Wiktoria Harabas ZSP Jamki - Korzonek

Emilia Skalik SP Konopiska

W kategorii klasy 5-8:

I miejsce Natalia Froch – SP Nierada

II miejsce Julia Kowalik - ZSP Łaziec

III miejsce Monika Kaleta – PSP SPSK w Częstochowie

wyróżnienie:

Sandra Jaszczyk – SP Mstów

Oliwia Stobiecka – ZSP Kamyk

Nagrody i dyplomy zostaną rozesłane pocztą na adres szkoły do końca kwietnia.

Gratulujemy!

Organizatorzy

KRUSUwaga uczniowie klas I-III  !!!

Szkoła Podstawowa w Konopiskach zaprasza do szkolnego etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci na temat „Bezpiecznie na wsi mamy – od  lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów klas I-III pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym

Prace konkursowe powinny być wykonane prze uczestników konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać.

Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Termin wykonania prac upływa z dniem 15 marca 2021r.                         

Prace należy składać u wychowawców klas.

Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie oraz oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu konkursu, a także walory estetyczne pracy.

KONKURS JESTEM BEZPIECZNY W SIECI

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do realizacji naszych konkursów.