KURATORIUM

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023

KONKURSY

 

UWAGA!!!
LOGOWANIE OD 15 MAJA  DO 19 CZERWCA 2023
strona logowania

2. Zasady i terminy  rekrutacji do szkół średnich - rok szkolny 2023/2024 - znajdą tu Państwo zasady i terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w województwie śląskim w roku szkolnym 2023/24
zasady i terminy
4. Informator o szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie  
informator Częstochowa
5. Informator o szkołach ponadpodstawowych w powiecie częstochowskim
informator region
6. Limity punktowe do szkół ponadpodstawowych w 2022 roku
limity
7. Porównanie typów szkół ponadpodstawowych
typy szkół
8. Padlet dla uczniów i rodziców szkół podstawowych -  zbiór wszystkich informacji na temat rekrutacji i szkół ponadpostawowych
informacje
8. Testy predyspozycji zawodowych
testy
7.Wyszukiwarka zawodów - charakterystyka zawodów zgodnie z Krajową Ramą Kwalifikacji Zawodowych
zawody

Te same informacje przekazałam uczniom na zajęciach z Doradztwa zawodowego. Wiedzą oni jak i gdzie szukać aktualnych informacji o szkołach ponad podstawowych, terminach i kryteriach rekrutacji.

Przesyłam Państwu linki do stron z informacjami o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

LOGOWANIE DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (logować można się od 15 maja 2023r.) - na tej stronie znajdują się najważniejsze informacje nt. rekrutacji: akty prawne, terminy, oferta szkół
logowanie, oferta

PRZEWODNIK DLA KANDYDATA REJESTRUJĄCEGO SIĘ SAMODZIELNIE W SYSTEMIE13

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może składać dokumenty do trzech szkół.

 Uczeń uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

 W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły ponadpodstawowej.

 Dokumentacja składana w szkole ponadpodstawowej:

– wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego),

-świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zawierające informacje o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia:

  • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy organizowanych na poziomie ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przez Kuratorów Oświaty,
  • osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
  • aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – wpisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

edu

womWybieram szkołę