swietlica

 

Świetlica szkolna pełni opiekę nad uczniami od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1630.

Wychowawcami świetlicy szkolnej są:

 mgr Barbare Kozieł, mgr Anna Trzepizur, mgr Małgorzata Nowak, mgr Anita Słubik, mgr Anna Sporek, mgr Edyta Walentek