EU flag Erasmus vect POSEarth Climate Heritage Obtaining - Pozyskanie dziedzictwa klimatycznego ziemi

logoecho etwinning1

Flumeri 01

            W dniach 23.04-28.04.2023 roku koordynator z włoskiej szkoły w Flumeri zorganizował spotkanie podsumowujące zakończenie projektu: „Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego Ziemi”

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z Rumunii, Turcji, Macedonii Północnej i Polski.

Realizacja projektu trwała trzy lata, odbyły się liczne spotkania online oraz wizyty w szkołach partnerskich.

Podczas wizyty we Włoszech omówione zostały zrealizowane zadania. Wszyscy uczestnicy projektu pogłębili swoją wiedzę na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia naszej planety

logoechoW ramach projektu Earth Climate Heritage Obtaining - pozyskanie dziedzictwa klimatycznego Ziemi, uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Szkołę Podstawową “Mihail Sadovenau” w Galati w Rumunii. Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele z wszystkich krajów partnerskich: a więc oprócz z Polski i Rumunii również z Turcji, Macedonii Północnej i Włoch.

Spotkanie odbyło się w dniach 03.- 08.10.2022. Przez cały tydzień uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli brali udział w eksperymentach, zabawach i wycieczkach związanych z ekologią i ochroną klimatu.

ERASMUS504 07

W dniach 04.04 - 08.04.2022 roku odbyło się w Szkole Podstawowej w Konopiskach spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt „Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego Ziemi”. Goście przybyli do nas z Turcji, Rumunii i Macedonii Północnej. Szkoła z Włoch uczestniczyła zdalnie w wizycie.

Na każdy dzień  zaplanowaliśmy różnorodne działania

W poniedziałek, po powitaniu przez panią dyrektor Ilonę Ujmę,  uczestnicy udali się na spacer po szkole - odwiedzali klasy i pracownie przedmiotowe. Tego dnia odbyły się również warsztaty integracyjne, aby młodzież mogła się lepiej poznać. Uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych. Mieli do wykonali wspólny plakat oraz odnalezienie w szkole ukrytych kodów QR z hasłami ekologicznymi. Podczas poniedziałkowych zajęć zajęliśmy się problemami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza w naszych krajach. Uczniowie prezentowali przygotowane prezentacje multimedialne, w których przedstawili ten problem. Przeanalizowali przyczyny zanieczyszczeń powietrza oraz wskazali obszary o największym nasileniu tego zjawiska. Jednocześnie w prezentacjach został ujęty aspekt zmagań z zanieczyszczeniami powietrza. Pokazali, jakie działania prowadzi się  w ich krajach. aby zmniejszyć skalę zanieczyszczeń i zadbać o czyste powietrze. Na koniec  goście udali się  na spacer po naszej miejscowości. Spotkali się z proboszczem naszej parafii i zwiedzili kościół.

W dniach 31.01-4.02, w ramach realizacji projektu Earth Climate Heritage   Obtaining, uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach on line. Gospodarzem wizyty była Macedonia Północna, a brały w niej udział też szkoły z Turcji, Rumuni  i Włoch.

Wszystkie zespoły uczniowskie przygotowały i prezentowały prace nt. „Moja szkoła i ekologia”. Uczestnicy rysowali plakat dotyczący zmian klimatu oraz uczestniczyli w warsztatach „Ekologiczne samochody dla bardziej ekologicznej przyszłości”

Spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów.

Wioletta Warwas

 W dniu 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa, dlatego też uczniowie klasy VII a i VII b naszej szkoły uczestniczyli w akcji sadzenia roślin na terenie przyszkolnym. Działanie to  związane jest z realizacją unijnego projektu ”Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego Ziemi”.

Rośliny odgrywają znaczącą rolę dla życia na Ziemi, dzięki prowadzonemu procesowi fotosyntezy produkują tlen do atmosfery. Są też doskonałym „konsumentem” CO2 z atmosfery, przez co w znaczny sposób łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi.

Ta wiedza jest powszechna dla nas wszystkich, ale uczestnicy akcji mieli jeszcze jeden cel.

Chodziło też o stworzenie przyjaznego kąta dla uczniów, gdzie mogłyby odbywać się zajęcia na świeżym powietrzu w ciepłe dni. Nie zapomniano też o pożytecznej roli zapylaczy, dlatego wśród sadzonek znalazła się lawenda. Rośliny się przyjęły a teraz czekamy na efekty.

Wioletta Warwas