Wiedza i rozwój droga do lepszej przyszłościEU flag Erasmus vect POS

ka1

Ten rok był bardzo udany dla naszej szkoły, zostały zaakceptowane dwa projekty Erasmus + , w których podejmiemy współpracę z europejskimi szkołami z Turcji, Portugalii, Włoch, Macedonii oraz Rumunii.
Trzeci projekt: „Wiedza i rozwój droga do lepszej przyszłości"- został zatwierdzony do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" . Trwa dwa lata od 01.10.2020 do 30.09.2022.
Przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry szkolnej zainteresowanej podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy na kursach zagranicznych.
W ciągu całego okresu trwania projektu kadra ucząca będzie wyjeżdżać na szkolenia językowe, metodyczne oraz językowo - metodyczne na Maltę, natomiast dyrekcja szkoły, pedagog oraz nauczyciel języka angielskiego odbędą wizytę w szkole w Finlandii.