nowe h
Projekt NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ jest największym ogólnopolskim programem edukacji audiowizualnej.  Patronują mu: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Narodowej. W 2012 roku został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Edukacja młodego widza”. W 2011 roku NHEF został włączony do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej oraz należą do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Honorowy patronat nad programem ma organizacja Europa Cinemas. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Konopiskach  uczestniczy w tym projekcie od samego początku, czyli od 18 lat. W tym roku szkolnym zdecydowaliśmy się na cykl „Od oglądania do czytania – egzamin ósmoklasisty”, który:

  • daje możliwość realizowania treści egzaminacyjnych w oparciu o wybrane filmy;
  • wychodząc od tematyki filmu omawia motyw, który następnie jest wyszukiwany w lekturze obowiązkowej;
  • zawiera arkusz z zadaniami typu egzaminacyjnego (wieloraka odpowiedź, prawda – fałsz, zadanie na dobieranie, krótka odpowiedź, argumentowanie własnego zdania) do lektury obowiązkowej, w której występuje motyw z filmu,
  • proponuje dwa tematy dłuższych form wypowiedzi w oparciu o motyw z filmu (rozprawka i opowiadanie);
  • proponuje w każdym arkuszu krótką formę wypowiedzi (zaproszenie lub ogłoszenie) oraz jedno zadanie gramatyczne.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt umożliwiający dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem niezależnym, pogłębienie ich wiedzy na temat sztuki filmowej, rozwijający ich wrażliwość oraz przygotowujący do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą. Tolerancja, emocje, przemoc i uprzedzenia społeczne, konsumpcja, prawa człowieka, uzależnienia, poszukiwanie  własnej tożsamości - to tylko wybrane tematy naszych filmowych spotkań. Repertuar jest bardzo zróżnicowany – od filmów animowanych, poprzez fabularne, po dokumenty. Na uczniów czekają zarówno produkcje polskie, jak i dzieła kina europejskiego czy amerykańskiego, a nawet filmy japońskie czy  nowozelandzkie. Kino Iluzja  stara  się przywrócić sali kinowej status miejsca, w którym można przeżywać emocje, gdzie ogląda się filmy, dające iskrę zapalną do intelektualnej przygody, gorącej dyskusji, przemyśleń i refleksji. Bo spotkanie z dobrym filmem jest…bezcenne.