wieczornica

28 listopada odbył się wieczór patriotyczny pod hasłem "Wolność kocham i rozumiem...". Przedstawienie dla swoich dziadków przygotowali uczniowie klas szóstych.