ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KLASY  I – III
Rozpoczęcie w sali gimnastycznej, uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska. Każdemu uczniowi może towarzyszyć jeden opiekun, który ściśle przestrzega obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. (osłona nosa i ust, zachowanie bezpiecznego dystansu, dezynfekcja rąk lub rękawiczki)

 900 – III a

945 – III b
1030 – II a
1115 – II b
1200 – I a
1245 – I b

rozp

Drodzy Uczniowie!

Minął czas wakacji, dni wielu wrażeń i wypoczynku. Mamy nadzieję, że macie mnóstwo związanych z nimi pięknych wspomnień. Teraz przed Wami kolejny rok szkolny. Czas nowych wyzwań. Chcielibyśmy, abyście pamiętali, że w szkole nie tylko zdobywacie wiedzę. Uczycie się także koleżeństwa, szacunku, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. W szkole – przez przebywanie z rówieśnikami, z dziećmi młodszymi i starszymi od siebie, z nauczycielami – uczycie się również odpowiedzialności i tolerancji. Stajecie się osobami, na których można polegać. Szkoła stawia przed Wami różne wyzwania. Czasem łatwiejsze. Czasem całkiem trudne. Tak jak obecnie, w dobie pandemii. To także jest dobra nauka życiowa. W ten właśnie sposób uczycie się bowiem odpowiedzialności i radzenia sobie w trudnych warunkach i sytuacjach. To bardzo ważna umiejętność – potrzebna i małym, i dużym. . Wspólne rozwiązywanie problemów, wspólne realizowanie zadań i wspólne sukcesy są wspaniałym doświadczeniem, które często pamięta się przez lata. Warto przypomnieć słowa Janusza Korczaka, wielkiego przyjaciela dzieci: „Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko trochę obchodziło, a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało". I tego właśnie Wam życzymy w nowym roku szkolnym – wspaniałych przeżyć, które warto będzie pamiętać. Wielu ciekawych aktywności, które dają radość i dobrą zabawę. Osiągania sukcesów, z których jest się dumnym. Niech każdy z Was – gdy zaczną się kolejne wakacje – będzie mógł powiedzieć: „To był dla mnie bardzo dobry rok szkolny".

Dyrekcja i Nauczyciele

11112

11111

​​​​​​​Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa MEN apeluje szczególnie o przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych podczas przejazdów i pobytu na wypoczynku. Wsparciem dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży są w tej kwestii szczegółowe wytyczne sanitarne przygotowane przez GIS, MZ i MEN. U progu wakacji MEN przypomina również o informacjach, z jakimi warto zapoznać się przed rozpoczęciem letniego wypoczynku.

Więcej informacji:

bezp wak

wakacje

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach realizowaną w ramach akcji „Wakacje 2020 z GCKiR". Szczegółowy harmonogram, karta zgody opiekuna znajdują się na stronie http://www.konopiska.pl/urzad/aktualnosci/idn:3581

Zespół GCKiR

zakRozdanie świadectw będzie się odbywało w trzech miejscach:

Hala Sportowa (prawa część) –Wejście A (wejście główne do hali) –dla klas IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA

Hala Sportowa (lewa część) –Wejście B (wejście do hali od strony łącznika ze szkołą) – dla klas VB, VIB, VIIB, VIIIB

Mała sala gimnastyczna –wejście C (wejście główne do szkoły) –klasy I-III

 

 Godziny rozdawania świadectw dla poszczególnych klas:

8:30: IA, IVA

9:30 IB, VA, VB

10:30 IIA, VIA, VIB

11:30 IIB, VIIA, VIIB

12:30 IIIA, VIIIA, VIIIB

13:30 IIIB

 

Szanowni Państwo!
Zwrot książek do biblioteki szkolnej będzie się odbywał zgodnie z zasadami bezpieczeństwa:
1. Uczeń/rodzic zwracający książki do biblioteki jest zobowiązany po wejściu na teren szkoły zdezynfekować ręce oraz posiadać maseczkę ochronną.
2. Zwrotu książek dokonujemy w bibliotece szkolnej w określonych godzinach ( harmonogram  zamieszczony poniżej ).
3. Uczniowie zostaną powiadomieni przez wychowawców o książkach, które należy zwrócić do biblioteki szkolnej.
4. Zwrotu książek można dokonać również podczas zwrotu podręczników ( harmonogram i regulamin zwrotu podręczników zostanie zamieszczony na stronie szkoły).
5. Jednocześnie informujemy, że zwrot podręczników będzie możliwy po uzgodnieniu z nauczycielami zrealizowania materiału, ponieważ uczniowie/rodzice będą zobowiązani do zwrotu kompletu podręczników.