Następnymi produktami jakie przygotowaliśmy to plakaty pt. " Nasze szkoły partnerskie ".

Więcej informacji...

Następnie zaczęto realizować pomysł angielsko-niemiecko-polsko-turecko-słowacko-czeskiego słownika.

Więcej informacji...

MAMY COMENIUSA W NASZYM GIMNAZJUM!!!

Tytuł naszego projektu to  www.religion-culture-tolerance.eu  Szkoły partnerskie to Turcja, Niemcy, Czechy, Słowacja. Więcej informacji pod zakładką Comenius.

 mgr K. Ankowska