Wspieraj swoją szkołę! Możesz wspomóc rozwój własnej szkoły przekazując 1% swojego podatku.

wizyt0

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020r. nauczanie w
klasach I-VIII będzie się odbywało z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, będą zorganizowane zajęcia świetlicowe.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 26 października 2020 r. nauczanie w klasach IV-VIII będzie się odbywało z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dla uczniów klas I-III nauka będzie realizowana stacjonarnie w szkole.
Obowiązują następujące zasady podczas nauki zdalnej:

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konopiskach od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.