Nasza szkoła kładzie duży nacisk na szerzenie treści doradztwa zawodowego, które pozwolą we właściwy i świadomy sposób dokonać wyboru drogi zawodowej. W bieżącym roku szkolnym przedstawione zostały uczniom zmiany w zakresie systemu szkolnictwa po szkole podstawowej wynikających z reformy oświaty. Uczniowie podczas zajęć stacjonarnych w szkole doskonalą umiejętności autoprezentacji, wykonują badania związane z predyspozycjami zawodowymi. Mocnymi i słabymi stronami ucznia W trakcie zajęć badamy temperament, skalę zainteresowań, diagnozujemy ograniczenia uczniów wynikające ze stanu zdrowia i przeciwwskazań zdrowotnych. Uczniowie uczą się jak pisać list motywacyj i CV. Dzięki naszym samodzielnym inicjatywom odwiedziliśmy Centrum Kształcenia Praktycznego na ul. Łukasińskiego i Przechodniej. Uczniowie od strony praktycznej poznali branże : samochodową, mechaniczną, budowlaną, elektryczną i elektromechaniczną. W ramach praktyk pod nadzorem specjalistów, uczniowie praktycznie wykonywali zadania w określonych branżach zawodowych. Podczas Saloniku edukacyjnego w Częstochowie organizowanego przez Centrum Informacji Zawodowej we współpracy z Kuratorium Oświaty, uczniowie mogli wykonać sobie badania predyspozycji zawodowych pod kierunkiem doradców zawodowych. Uczniowie mieli okazję zobaczyć większość szkół technicznych i zawodowych. Gościliśmy w Zespole Szkół Gastronomicznych, Technicznych Zakładach Naukowych, Zespole Szkół im. S. Żeromskiego, Zespole Szkół Budowlanych ul. Jana Pawła. Uczniowie mieli możliwość poznać zawody hotelarza, kucharza, mechanika, fryzjera, projektanta mody, mechanika, elektryka, elektromechanika, awionika, cukiernika, architekta.
Uczestniczyliśmy w pokazie zawodów w Hotelu Złote Arkady, braliśmy udział w prezentacji zawodów przedstawiciela handlowego w Salonie Forda i BMW. Uczestniczyliśmy w programie ,,Miastoprojekt "- zapoznaliśmy tam naszych uczniów z zawodem projektanta przestrzeni miejskiej.
Ponadto odwiedziliśmy licea ogólnokształcące: LO im. H. Sienkiewicza, LO. im. J. Dąbrowskiego, LO im. M. Kopernika, LO im. J. Słowackiego, LO im. A. Mickiewicza, LO im. Biegańskiego, TEB Edukacja.

Zwiedziliśmy zakład stolarstwa ,, Miedziński'', dzięki spotkaniu ze stolarzami uczniowie poznali tajniki tego trudnego zawodu, który wymaga precyzji, umiejętności przewidywania i planowania. Świadomość tworzenia czegoś pięknego i funkcjonalnego jednocześnie spowodowała u młodzieży narastającą chęć poznania tego zawodu. Zawód weterynarza, tak bliski naszej młodzieży został praktycznie pokazany dzięki prezentacjom klas weterynaryjnych. Wybieg dla modeli oraz przyszłych projektantów odzieży poznaliśmy dzięki uprzejmości zakładu odzieżowego,, Kołaczyk – Konopiska''. Blask wybiegu dla modelek i modeli pokazał nam ZS im. W. Reymonta. Każdego roku tworzymy dla naszych uczniów nowe atrakcyjne branże zawodowe dla naszego, lokalnego środowiska.
Zawód prawnika również cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Odwiedziliśmy Sąd Rejonowy w Częstochowie i wzięliśmy udział w prawdziwych rozprawach sądowych. Nasi uczniowie tajniki wiedzy praktycznej dzięki debacie z Sędzią Sądu Rejonowego Panią Anetą Szewińską.

{youtube}watch?v=ByQ_rUwnvxc{/youtube}