ERASMUS

W dniach od 17-19.02.2018 roku odbyło się trzecie spotkanie koordynatorów projektu „Take a chance", w którym wzięli udział nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Konopiskach, Kavali i gospodarze z Resende.
Celem wizyty było omówienie złożonego raportu po pierwszym roku współpracy oraz przedstawienie wniosków do dalszej pracy.
Dyskutowaliśmy nad sposobami realizacji kolejnych zadań, upowszechniania, ewaluacji, zarządzania oraz ustaliliśmy termin wizyty uczniów w Grecji.


Oprócz pracy mieliśmy również czas na zwiedzanie. Gospodarze pokazali nam Fatimę- miejsce cudownych objawień, najstarszy uniwersytet w Coimbrze oraz najpiękniejsze zabytki Lizbony.
Przekonaliśmy się, że nasze przedsięwzięcie w doskonały sposób umożliwia połączenie pasji do nauki z poznawaniem świata – innych kultur, języków, tradycji.

Katarzyna Ankowska