W dniu 06.11.2008 r. uczniowie naszego gimnazjum wraz z opiekunami p. A. Banaśkiewicz i p. M. Szymanek uczestniczyli w koncercie pt. „Muzyka polska” w Filharmonii Częstochowskiej. Koncert był drugim spotkaniem projektu edukacyjnego „Szkoła na Parnasie”. W przeddzień 90. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości wysłuchaliśmy pięknych utworów patriotycznych ilustrowanych poezją i obrazami pejzaży polskich. Na wstępie usłyszeliśmy wzruszający wiersz T. Różewicza

 ***(oblicze ojczyzny)

W dniach 06.10.2008 - 12.10.2008 odbyła się wizyta w Turcji. Zapraszamy na stronę internetową projektu.  

relacja z naszej wizyty...

mgr K. Ankowska

Dnia 20.10.2008r. odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. Pasowanie na uczniów Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach miało miejsce w pobliżu  zalewu „Pająk” na terenie boisk projektu „Orlik 2012”. Organizatorem całego przedsięwzięcia był Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Po trzech godzinach lekcyjnych, czyli o godzinie 10.30, opuściliśmy wraz z innymi uczniami klas pierwszych wychowawcami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego teren naszej szkoły i wyruszyliśmy w kierunku zalewu „Pająk”.

Dnia 15.09.2008r. w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z misjonarzem, naszym gościem był ksiądz Bogdan Skupień. Było ono poprzedzone akcją charytatywną na rzecz dzieci w Papui Nowej Gwinei zorganizowaną przez mgr I. Stanisz  i mgr L. Stefaniak. Zebrane na rzecz misji pieniądze zostały po spotkaniu przekazane ks. misjonarzowi.

mgr Izabela Stanisz

 

 

Pierwszym produktem jakim stworzyliśmy jest strona internetowa

www.religion-culture-tolerance.eu

 

Następnymi produktami jakie przygotowaliśmy to plakaty pt. " Nasze szkoły partnerskie ".

Więcej informacji...

Następnie zaczęto realizować pomysł angielsko-niemiecko-polsko-turecko-słowacko-czeskiego słownika.

Więcej informacji...

MAMY COMENIUSA W NASZYM GIMNAZJUM!!!

Tytuł naszego projektu to  www.religion-culture-tolerance.eu  Szkoły partnerskie to Turcja, Niemcy, Czechy, Słowacja. Więcej informacji pod zakładką Comenius.

 mgr K. Ankowska