odblaski

Z roku na rok maleje liczba wypadków w Polsce. W ciągu ostatnich 20 lat ilość wypadków na drogach zmalała o 60%, natomiast ilość ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 68%. Niemniej jednak niebezpieczne sytuacje na drogach wciąż się zdarzają. Według ostatniego raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2022 r. doszło do 21 322 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 1896 osób. Największy odsetek stanowiły wypadki z udziałem pieszych. W 2022 r. odnotowano wzrost o 1,1 % w porównaniu z rokiem 2021. Zwiększył się również odsetek wypadków z udziałem rowerzystów o 2,3% w 2022 r. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Najbardziej istotną przyczyną wypadków, w których poszkodowany był wyłącznie pieszy było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. W porównaniu do roku 2021 liczba wypadków z tej przyczyny wzrosła o 6,9%.

BRD1

BRD2

Poszkodowanymi w wypadkach drogowych są zarówno osoby niepełnoletnie jak i osoby dorosłe. Dlatego nasza szkoła coraz intensywniej włącza się w edukację dzieci i młodzieży dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym (BRD). Wierzymy, że nasze działania będą odnosić pozytywny skutek zarówno teraz, jak i zaowocują w przyszłości, gdy młodzież naszej szkoły będzie poruszać się po drodze kierując pojazdami silnikowymi.

W związku z chęcią działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach postanowiliśmy włączyć się do konkursu “Odblaskowa Szkoła” organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. W ramach tego programu uczniowie szkoły zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz własnoręcznie zrobione odblaski.

W czasie trwania konkursu:

  • została przygotowana gazetka na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • prowadzone były zajęcia dodatkowe z przepisów ruchu drogowego dla chętnych uczniów
  • zorganizowano szkolny konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla klas 1-4
  • zorganizowano konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla klas 5-8
  • zorganizowano akcję skierowaną do Seniorów – uczniowie przygotowali plakaty z hasłem „Seniorze bądź bezpieczny, bądź widoczny! Noś odblaski!” Plakaty te uczniowie umieścili w kościele, aptece, ośrodku zdrowia oraz sklepie Lewiatan.
  • 27 września zorganizowano imprezę plenerową - połączono pożegnanie lata z konkursem „ Odblaskowa szkoła”. Uczniowie mieli do pokonania 7 zadań związanych z BRD
  • uczniowie nagrali piosenkę oraz film o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
  • przeprowadzono lekcje zajęć wychowawczych z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • z pomocą pielęgniarki szkolnej przeprowadzono zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Katarzyna Ankowska, Joanna Latoszek

{gallery}2023/52{gallery}