Projekt Erasmus+ KA1 "Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości" - po fazie przygotowań oraz odbytym kursie języka angielskiego przez nauczycieli uczestniczących w przedsięwzięciu - przeszedł do etapu szkoleniowego. To były bardzo intensywne, pracowite i ogromnie ciekawe szkolenia, które odbyły się na Malcie.
Miejsce zachwyciło nas ciepłym klimatem, krystalicznie czystym morzem, przyjaznymi i gościnnymi ludźmi oraz 6000 lat historii i kultury, w tym 160 lat rządów brytyjskich, które uczyniły Maltańczyków narodem anglojęzycznym.
Alpha School of English, w której odbyliśmy szkolenia nie była wyborem przypadkowym. To mała szkoła szkoła położona w cichej anglojęzycznej części Malty. Oferuje indywidualne podejście oraz wysoki poziom. Każdego roku uczy studentów z 40 różnych krajów. Spersonalizowane programy dla grup łączą edukację i doświadczenie. O tym wszystkim mogliśmy się przekonać osobiście, uczestnicząc w szkoleniach.

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Podczas dwutygodniowego kursu językowego na Malcie nauczyciele mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy, możliwości i kompetencji. Działania obejmowały udział w zajęcia dydaktycznych ( lekcję języka angielskiego) i kulturowych ( wycieczki dalsze i bliższe) oraz praktyczne przygotowanie się do zajęć ( przygotowanie krótkich tekstów, wypowiedzi).
Dzięki intensywnej nauce języka angielskiego uczestnicy projektu:

  • nabyli pewności w mówieniu,
  • zdobyli umiejętność swobodnego komunikowania się oraz poszerzyli słownictwo,
  • rozwinęli kompetencje językowe na wszystkich płaszczyznach: mówienie, czytanie, pisanie.

Czas spędzony w międzynarodowej grupie był doskonałą okazją do kształtowania umiejętności interdyscyplinarnych. Pokazał nauczycielom, że potrafią odnaleźć się w nowych dla nich sytuacjach. Dzięki uczestnictwu w zajęciach oraz wycieczkach kulturoznawczych stworzył możliwość dalszego praktykowania w posługiwaniu się językiem angielskim. Niewątpliwym atutem takiego wyjazdu było bliższe spojrzenie na kulturę odwiedzanego kraju.

KURS CREATIVE METHODOLOGY

Tygodniowy kurs Creative Methology obejmował 30 godzin i uczestniczyło w nim dwóch nauczycieli.
Szkolenia pozwoliło poznać nowe bardzo kreatywne metody nauczania. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć wiele ciekawych metod aktywizujących uczniów na lekcjach. Każdą z metodę, co bardzo istotne, mogli wypróbować w czasie zajęć, wykonując proste ćwiczenia oraz zabawy (np. stand up stand down, back to the board, word association, role plays and acting, four corners i wiele innych). Wśród metod, które poznali bardzo ciekawe było wykorzystanie muzyki podczas nauczania w szkole. Prowadzący zaprezentował także kilka platform internetowych, które można wykorzystać podczas lekcji. Trener prowadził zajęcia w niezwykle atrakcyjny sposób, aktywizując uczestników szkolenia. Dał doskonały przykład wykorzystania kreatywnych metod, aby maksymalnie przyciągnąć uwagę i zainteresowanie uczniów. Szkolenie pozwoliło poszerzyć nasz warsztat pracy o niezwykle nowatorskie rozwiązania dydaktyczne, które na pewno sprawią, że lekcje staną się dla uczniów ciekawsze.

 KURS CLILL

Kurs zawierał elementy teoretyczne i praktyczne metody CLIL. W uczestniczyli w nim nauczyciele z Polski, Czech i Szwecji, co pozwoliło na wymianę doświadczeń i pomysłów. Szkolenie przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób, pozwoliło uczestnikom zaznajomić się z podstawowymi pojęciami i teorią w metodologii CLIL. W programie kursu była również możliwość integracji międzynarodowej podczas wycieczek fakultatywnych.
Podczas kursu nauczyciele:

  • doskonalili umiejętności komunikacyjne języka angielskiego,
  • nabyli wiedzę dotyczącą metody CLIL oraz nowych metod i technik dydaktycznych,
  • nauczyli się integrować elementy języka angielskiego z treściami nauczania moich przedmiotów.

Udział w szkoleniach w ramach Projektu Erasmus+ przyczynił się do zwiększenia motywacji do nauki języka angielskiego. Nauczyciele doskonalili umiejętności pracy w grupie międzynarodowej i wymienili doświadczenia, a co również ogromnie ważne, nabrali pewności siebie i przełamali swoje bariery komunikacyjne.