W lutym odbył się szkolny konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne ferie" dla kl. I-III SP, który został zorganizowany przez świetlicę szkolną. Celem konkursu było propagowanie bezpiecznych zachowa dzieci w czasie ferii. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i interesujące, dlatego trudno było wybrać najładniejsze. Komisja w składzie p. dyr. szkoły mgr Ilona Ujma, mgr Barbara Kozieł, mgr Magdalena Kędziora przyznała następujące miejsca:
I m Alicja Sokołowska kl. III a
II m Hanna Wiśniewska kl. III a
III m Natalia Socha kl. II b
Wyróżnienia:
Katarzyna Kołodzejczyk kl. III a
Alicja Eljasińska kl. II b
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami.

mgr Barbara Kozieł