Możemy zrobić plakietki ekologiczne

Używamy naturalnych materiałów, aby okazać szacunek naszej planecie.