Projekt powstał, aby pokazać naszym uczniom nowe perspektywy edukacyjne, które sprawią, że będą świadomi zmian klimatycznych i decydować, że mogą zrobić coś pożytecznego, aby złagodzić skutki zmian klimatu. Pierwszym sposobem złagodzenia problemów spowodowanych przez człowieka, które powodują globalne zmiany klimatyczne, jest kształcenie uczniów, którzy są najmniejszymi członkami społeczeństwa,  mogącymi stworzyć głęboko zakorzenioną i powszechną świadomość środowiskową w społeczeństwie. Instytucje UE i państwa członkowskie są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań na szczeblu międzynarodowym, aby osiągnąć cel, jakim jest walka ze zmianami klimatu.

Mając świadomość tego obowiązku, dążymy do tego, aby być szkołami, które potrafią prowadzić dialog ze środowiskiem naturalnym, przyswajać sobie, że są one częścią przyrody i kształcić osoby, które mogą działać na rzecz zrównoważonego życia. Tak jak najlepsza dostępna nauka opiera się na celach polityki klimatycznej UE, tak najlepsze dostępne dowody technologiczne i ekonomiczne są niezbędne do ukształtowania tych polityk  oraz znalezienia najlepszych dowodów technologicznych i ekonomicznych w kontekście skutków zmian klimatycznych.

Naszym celem  jest kształcenie uczniów, którzy prawidłowo adoptują i wykorzystują zasoby, którzy są wrażliwi na problemy środowiskowe dotyczące świata i którzy są w stanie podjąć działania w celu rozwiązania ich, zaczynając od  własnego środowiska.

Czas trwania XII 2020 – XI 2022

Uczestnicy:

Koordynator - Istituto Comprensivo Statale "Benedetto Croce" Włochy

Szkoły partnerskie:

OOU Josip Broz Tito - Pólnocna Macedonia

Scoala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu" Rumunia

Carmuzu Ortaokulu Turcja

Mersinli Sehit Ahmet Uludag İlkokulu Turcja

Szkola Podstawowa im. H Sienkiewicza w Konopiskach Polska