Szkoła Podstawowa w Konopiskach w latach 2020- 2022 będzie realizowała dwa projekty Erasmus +. Ich tematyka związana jest z najbardziej aktualnymi potrzebami i problemami Europy i świata. Projekt pt. „Get ready 4 future"- „Przygotuj się na przyszłość" rozpocznie się 01.10.2020 a zakończy 30.09.2022. Koordynatorem projektu jest szkoła z Włoch, szkołami partnerskimi są Portugalia, Północna Macedonia oraz Polska. Celami projektu jest rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki. Drugi projekt „ Earth Climate Heritage Obtaining"- „Pozyskanie dziedzictwa klimatycznego ziemi" rozpocznie się 21.12.2020 roku i zakończy 20.12.2022 roku. Koordynatorem projektu są Włochy a krajami partnerskimi : Turcja, Rumunia, Północna Macedonia i Polska. W tym projekcie będziemy zajmować się bardzo istotnym problemem dotyczącym całego świata - ochroną środowiska naszej planety.


Możliwość udziału w tych przedsięwzięciach stworzy szansę wszechstronnego rozwoju zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Udział w zajęciach, warsztatach, wymianach uczniowskich to doskonały sposób na kształtowanie kompetencji językowych i społecznych. Uczniowie i nauczyciele, pracując w międzynarodowych grupach poszerzą swoje horyzonty, rozwiną umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia. Będą mieli również okazję na pogłębienie wiedzy z dziedziny informatyki i ekologii, którą będą mogli wykorzystać dla dobra przyszłości swojej i innych.
Cieszymy się, że po raz kolejny nasza szkoła – uczniowie i nauczyciele - otrzymują szansę współpracy i rozwoju na poziomie międzynarodowym. Dzięki tym projektom nasze Konopiska będą znane w kolejnych miejscach na mapie Europy.