EU flag Erasmus vect POSEarth Climate Heritage Obtaining - Pozyskanie dziedzictwa klimatycznego ziemi

logoecho etwinning1

ECHO

Projekt powstał, aby pokazać naszym uczniom nowe perspektywy edukacyjne, które sprawią, że będą świadomi zmian klimatycznych i decydować, że mogą zrobić coś pożytecznego, aby złagodzić skutki zmian klimatu. Pierwszym sposobem złagodzenia problemów spowodowanych przez człowieka, które powodują globalne zmiany klimatyczne, jest kształcenie uczniów, którzy są najmniejszymi członkami społeczeństwa,  mogącymi stworzyć głęboko zakorzenioną i powszechną świadomość środowiskową w społeczeństwie. Instytucje UE i państwa członkowskie są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań na szczeblu międzynarodowym, aby osiągnąć cel, jakim jest walka ze zmianami klimatu.

Mając świadomość tego obowiązku, dążymy do tego, aby być szkołami, które potrafią prowadzić dialog ze środowiskiem naturalnym, przyswajać sobie, że są one częścią przyrody i kształcić osoby, które mogą działać na rzecz zrównoważonego życia. Tak jak najlepsza dostępna nauka opiera się na celach polityki klimatycznej UE, tak najlepsze dostępne dowody technologiczne i ekonomiczne są niezbędne do ukształtowania tych polityk  oraz znalezienia najlepszych dowodów technologicznych i ekonomicznych w kontekście skutków zmian klimatycznych.

Naszym celem  jest kształcenie uczniów, którzy prawidłowo adoptują i wykorzystują zasoby, którzy są wrażliwi na problemy środowiskowe dotyczące świata i którzy są w stanie podjąć działania w celu rozwiązania ich, zaczynając od  własnego środowiska.

Czas trwania XII 2020 – XI 2022

Uczestnicy:

Koordynator - Istituto Comprensivo Statale "Benedetto Croce" Włochy

Szkoły partnerskie:

OOU Josip Broz Tito - Pólnocna Macedonia

Scoala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu" Rumunia

Carmuzu Ortaokulu Turcja

Mersinli Sehit Ahmet Uludag İlkokulu Turcja

Szkola Podstawowa im. H Sienkiewicza w Konopiskach Polska

Szkoła Podstawowa w Konopiskach w latach 2020- 2022 będzie realizowała dwa projekty Erasmus +. Ich tematyka związana jest z najbardziej aktualnymi potrzebami i problemami Europy i świata. Projekt pt. „Get ready 4 future"- „Przygotuj się na przyszłość" rozpocznie się 01.10.2020 a zakończy 30.09.2022. Koordynatorem projektu jest szkoła z Włoch, szkołami partnerskimi są Portugalia, Północna Macedonia oraz Polska. Celami projektu jest rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki. Drugi projekt „ Earth Climate Heritage Obtaining"- „Pozyskanie dziedzictwa klimatycznego ziemi" rozpocznie się 21.12.2020 roku i zakończy 20.12.2022 roku. Koordynatorem projektu są Włochy a krajami partnerskimi : Turcja, Rumunia, Północna Macedonia i Polska. W tym projekcie będziemy zajmować się bardzo istotnym problemem dotyczącym całego świata - ochroną środowiska naszej planety.