W dniu 20.12.2018.r w Szkole Podstawowej w Konopiskach została zorganizowana konferencja upowszechniająca rezultaty kończącego się projektu: "Take a chance".
W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście - nauczyciele i uczniowie - z ościennych szkół. Zaprezentowaliśmy podczas spotkania projekcję multimedialną dokumentującą najważniejsze wydarzenia projektowe oraz przedstawiliśmy rezultaty naszego przedsięwzięcia.
Goście otrzymali gadżety z informacjami, gdzie szukać naszych wypracowanych materiałów. W trakcie konferencji pani dyrektor - mgr Ilona Ujma - wręczyła 9 nauczycielom i 19 uczniom certyfikaty Europass Mobilność. Jest to dokument potwierdzający okres nauki lub szkolenia, który odbywa się w innym kraju europejskim w ramach zorganizowanego wyjazdu. Pani Dyrektor była również odbiorcą tego dokumentu.

Nasza przygoda z projektem dobiegła końca. Wierzymy, że dobrze wykorzystaliśmy naszą szansę. Szansę na naukę, wymianę doświadczeń oraz osobisty rozwój. Jesteśmy gotowi podjąć kolejne wyzwania projektowe.