erasmus-logo

 logosbeneficaireserasmusleftfunded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 23-27.06.2017 ośmioosobowa grupa uczniów wraz z opiekunami Zespołu Szkół im H. Sienkiewicza w Konopiskach brała udział w wymianie międzynarodowej
w Portugalii w ramach programu Erasmus + „Take a chance".
Dwa pierwsze dni nasi uczniowie spędzili w Porto wraz z grupą z Grecji i Portugalii.
Oprócz obowiązkowych zajęć wynikających z realizacji projektu gospodarze zadbali o to, byśmy mieli okazję poznać najciekawsze zakątki cudownego miasta.
Największą niespodzianką było uczestnictwo w obchodach Św Jana, podczas których uczniowie wzięli udział w paradzie, w pokazie sztucznych ogni nad rzeką Duoro oraz zabawach ulicznych. Każdy uczestnik tego świeta- niezależnie od wieku, miał niezbędny eksponat- mały plastikowy młoteczek, którym „uderzał" przechodniów w głowę, życząc wszystkiego najlepszego. Było to niezwykłe przeżycie.

Dnia 06.06.2017r uczniowie biorący udział w projekcie Erasmus+ przygotowali spotkanie dla wszystkich klas gimnazjum oraz nauczycieli. Odbyło się ono w hali sportowej w trakcie godziny wychowawczej.
Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy, trzy i dwuosobowe. Każda z nich miała za zadanie pokazać widzom życie w Portugalii. Wspomnieli o tradycjach i kulturze, przysmakach i społeczeństwie. Przedstawili wiele ciekawostek na temat kraju, o których większość osób nie miała pojęcia. Całą pracę wykonali w porozumieniu z uczniami z Portugalii, którzy również biorą udział w projekcie. Dzięki stronom internetowym wszyscy mogli łatwo nawiązać kontakt i dowiedzieć się dużo na temat historii kraju. Portugalscy koledzy okazali się bardzo pomocni. Każda grupa wykonała swoją prezentację multimedialną, która została wyświetlona i skomentowana w hali. Widzowie na pewno dowiedzieli się bardzo dużo na temat kraju, który niedługo odwiedzą uczniowie naszej szkoły

Uczniowie Zespołu Szkół w Konopiskach – gimnazjum wzięli udział w warsztatach na temat motywacji do nauki. Grupa stanowiła skład mieszany od pierwszej do trzeciej klasy gimnazjalnej. Zajęcia miały charakter warsztatowy i odbyły się w dwóch cyklach. Pierwszy poświęcony był teoretycznym podstawom motywacji do pracy i nauki. Uczniowie zapoznali się z motywami działania człowieka w różnych sytuacjach życiowych. Przyswoili skomplikowane tajniki ludzkiej psychiki oraz motywacji ludzkich wyborów i działania. Uczniowie podawali przykłady motywacji zewnętrznej i wewnętrznej młodego człowieka. Tematem debaty uczniowskiej stały się wartości w życiu człowieka.
Prawidłowe wzorce i relacje rodzinne zdaniem uczniów to najlepsza zachęta i motywacja do nauki. Młodzież podczas warsztatów uczestniczyła w diagnozowaniu stylów uczenia się . Uczniowie mogli poznać typ swojego temperamentu, który znacząco wpływa na chęć do podejmowania wysiłku. Warsztaty pomogły określić uczniom jaki typ osobowości nauczyciela jest dla niego inspiracją do nauki. Wyniki pokazały, że sprawiedliwy ale wymagający nauczyciel, wykorzystujący warsztat pracy w postaci licznych pomocy dydaktycznych jest prawdziwą inspiracją dla większości uczniów. Okazuje się, że nawet w czasach, kiedy cierpimy na deficyt autorytetów, nauczyciel nadal może być wzorcem dla młodego człowieka. Dyskusja na temat autorytetu nauczyciela, pokazała jak ważnym przewodnikiem dla ucznia jest jego mentor. Uczniowie w swych pracach podkreślali, że głównym demotywatorem do nauki jest brak stabilizacji na polskim rynku pracy. Niepewność znalezienia dobrego zatrudnienia, zapewniającego w przyszłości godne życie, powoduje, że często młodzi ludzie nie widzą sensu do podejmowania wysiłku uczenia się. Uczniowie zauważyli ,że większy wysiłek w obszarze przyswajania wiedzy wkładają w przedmioty ścisłe i naukę języków obcych. Przedmioty techniczne z rozszerzoną matematyką, nowoczesne technologie , uzupełnione biegłą znajomością języka obcego otwierają możliwości człowieka na europejskim i światowym rynku pracy. Wsparcie ze strony nauczyciela, a także środowiska rodzinnego stanowią dla młodzieży główny napęd do angażowania się w działanie.

12 czerwca 2017r w Zespole Szkół w Konopiskach odbyła się kolejna część szkolenia dla nauczycieli poświęcona zjawisku "wypalenia zawodowego".
W drugiej części szkolenia praktycznego nauczyciele pracowali w grupach. Wspominając część teoretyczną uczestnicy spotkania omawiali zjawiska powstawania stresu i wpływu napięcia nerwowego na zdrowie człowieka. Nauczyciele podczas zajęć pracowali nad usprawnieniem oddechu, który w sytuacjach stresogennych jest niezmiernie ważnym czynnikiem dla naszego samopoczucia. Uczestnicy spotkania poznawali tajniki właściwego oddychania i relaksacji na co dzień. Nauczyciele pracując metodami aktywnymi poznawali mocne i słabe strony swojej osobowości. Korzystali z technik wizualizacji i muzykoterapii. Umiejętność konstruktywnego eliminowania napięcia mięśniowego pozwalała nauczycielom poczuć się lepiej, a jednocześnie zachęcić grono pedagogów do systematycznej pracy nad swoim zdrowiem. Liczne stresy i napięcia związane z trudną i odpowiedzialną pracą, wymagają od nauczycieli znajomości zasad zapobiegania negatywnemu wpływowi emocji na zdrowie psychiczne i fizyczne kadry pedagogicznej. Wypracowane i zaprezentowane techniki, spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli. Zajęcia proponowane w formie treningowej pozwoliły na jeszcze lepszą integrację zespołu.

logo bt

W ramach Projektu "ERAZMUS", 30 maja w Zespole Szkół w Konopiskach odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej pod kątem "Wypalenia Zawodowego". W szkoleniu wzięło udział 43 nauczycieli – specjalistów w różnych dziedzinach nauczania, na wszystkich poziomach edukacyjnych. Spotkanie poprowadziła pedagog szkolny mgr Iwona Nadzieja. Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza teoretyczno-informacyjna, przybliżyła skalę problemu wypalenia zawodowego wśród polskich nauczycieli. Nauczyciele zostali zapoznani z mechanizmami powstawania syndromu wypalenia. Stres w pracy nauczyciela jest zjawiskiem towarzyszącym każdego dnia. Rosnące wymagania, ogromna odpowiedzialność, problemy związane z reformą oświaty, powodują, że nauczyciele narażeni są na liczne stresy.