GET READY FOR FUTURE

„Get Ready 4 Future" wynika z chęci włączenia nowych technologii do oferty szkoleniowej i edukacyjnej naszych szkół, eksperymentowania z międzynarodową współpracą mającą na celu porównanie najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnego uczenia się w celu pokonania barier kulturowych.
W tym celu postanowiono wykorzystać duże zainteresowanie robotyką . Projekt ma na celu pogłębienie wykorzystania kodowania, robotyki edukacyjnej i umiejętności cyfrowych. Kodowanie w kontekście szkolnym staje się coraz bardziej popularne w Europie i staje się praktyką edukacyjną, która zwiększa motywację uczniów, ich zainteresowanie i udział w tematach nauczania i wzmacniania umiejętności interpersonalnych.
W rzeczywistości mówi się o programowaniu, które nie jest celem samym w sobie, ale jest również wykorzystywane do uczenia się nawet przedmiotów pozanaukowych, które prowadzą do rozwoju umiejętności rozwiązywania problemów i tak zwanego „uczenia się przez odkrywanie" poprzez praktyczne i zespołowe eksperymentowanie.

 

Kodowanie to nauka algorytmicznego myślenia: znajdowanie i opracowywanie rozwiązań problemów i jest to działanie fundamentalne w robotyce edukacyjnej. Roboty muszą postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w kodzie , a uczniowie stać się nie tylko aktywnymi użytkownikami urządzeń, ale przede wszystkim twórcami nowych pomysłów i nowego oprogramowania.
Projekt, poprzez rozwój warsztatów podczas wymian międzynarodowych oraz wdrożenie wirtualnego forum dyskusyjnego i porównawczego poprzez eTwinning, planuje rozwinąć umiejętności uczniów w zakresie kodowania, wdrażania uczenia się przez odkrywanie, zaangażowania w proces edukacyjny i umiejętności rozwiązywania problemów.

Termin: 1.10.2020r. - 30.09.2022

Uczestnicy:

Koordynator – szkoła we Włoszech – San Giovani La Punta

Szkoły partnerskie:

- Płn. Macedonia – Kumanovo

- Portugalia – Santarem

- Polska - Konopiska