Erasmus+

erasmus-logo

 logosbeneficaireserasmusleftfunded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GET READY FOR FUTURE

„Get Ready 4 Future" wynika z chęci włączenia nowych technologii do oferty szkoleniowej i edukacyjnej naszych szkół, eksperymentowania z międzynarodową współpracą mającą na celu porównanie najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnego uczenia się w celu pokonania barier kulturowych.
W tym celu postanowiono wykorzystać duże zainteresowanie robotyką . Projekt ma na celu pogłębienie wykorzystania kodowania, robotyki edukacyjnej i umiejętności cyfrowych. Kodowanie w kontekście szkolnym staje się coraz bardziej popularne w Europie i staje się praktyką edukacyjną, która zwiększa motywację uczniów, ich zainteresowanie i udział w tematach nauczania i wzmacniania umiejętności interpersonalnych.
W rzeczywistości mówi się o programowaniu, które nie jest celem samym w sobie, ale jest również wykorzystywane do uczenia się nawet przedmiotów pozanaukowych, które prowadzą do rozwoju umiejętności rozwiązywania problemów i tak zwanego „uczenia się przez odkrywanie" poprzez praktyczne i zespołowe eksperymentowanie.

Czytaj więcej: GET READY FOR FUTURE

TRZECI PROJEKT W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KONOPISKACH

Ten rok był bardzo udany dla naszej szkoły, zostały zaakceptowane dwa projekty Erasmus + , w których podejmiemy współpracę z europejskimi szkołami z Turcji, Portugalii, Włoch, Macedonii oraz Rumunii.
Trzeci projekt: „Wiedza i rozwój droga do lepszej przyszłości"- został zatwierdzony do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" . Trwa dwa lata od 01.10.2020 do 30.09.2022.
Przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry szkolnej zainteresowanej podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy na kursach zagranicznych.
W ciągu całego okresu trwania projektu kadra ucząca będzie wyjeżdżać na szkolenia językowe, metodyczne oraz językowo - metodyczne na Maltę, natomiast dyrekcja szkoły, pedagog oraz nauczyciel języka angielskiego odbędą wizytę w szkole w Finlandii.

Czytaj więcej: TRZECI PROJEKT W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KONOPISKACH

PODWÓJNY SUKCES – DWA PROJEKTY ERASMUS +

Szkoła Podstawowa w Konopiskach w latach 2020- 2022 będzie realizowała dwa projekty Erasmus +. Ich tematyka związana jest z najbardziej aktualnymi potrzebami i problemami Europy i świata. Projekt pt. „Get ready 4 future"- „Przygotuj się na przyszłość" rozpocznie się 01.10.2020 a zakończy 30.09.2022. Koordynatorem projektu jest szkoła z Włoch, szkołami partnerskimi są Portugalia, Północna Macedonia oraz Polska. Celami projektu jest rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki. Drugi projekt „ Earth Climate Heritage Obtaining"- „Pozyskanie dziedzictwa klimatycznego ziemi" rozpocznie się 21.12.2020 roku i zakończy 20.12.2022 roku. Koordynatorem projektu są Włochy a krajami partnerskimi : Turcja, Rumunia, Północna Macedonia i Polska. W tym projekcie będziemy zajmować się bardzo istotnym problemem dotyczącym całego świata - ochroną środowiska naszej planety.

Czytaj więcej: PODWÓJNY SUKCES – DWA PROJEKTY ERASMUS +

ERASMUS+ PODSUMOWANIE

Dnia 27 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Konopiskach zakończyliśmy realizację dwuletniego projektu “Take a chance” w ramach programu Erasmus +. Szkołami partnerskimi były placówki z Portugalii i Grecji. Przedsięwzięcie realizowane było dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus + akcja KA2. Na ten cel wszystkie szkoły otrzymały 97 005 euro.

Na potrzeby realizacji projektu zakupiono: rzutnik, aparat fotograficzny, głośnik, laminator, sztalugi, artykuły biurowe, gadżety promujące i upowszechniające działania - banery, notesy, kalendarze, długopisy, torebki, worki, ulotki, plakaty, pendrivy. Sześcioro nauczycieli uczęszczało na kurs języka angielskiego.

Czytaj więcej: ERASMUS+ PODSUMOWANIE

ERASMUS+ KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT “TAKE A CHANCE”

W dniu 20.12.2018.r w Szkole Podstawowej w Konopiskach została zorganizowana konferencja upowszechniająca rezultaty kończącego się projektu: "Take a chance".
W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście - nauczyciele i uczniowie - z ościennych szkół. Zaprezentowaliśmy podczas spotkania projekcję multimedialną dokumentującą najważniejsze wydarzenia projektowe oraz przedstawiliśmy rezultaty naszego przedsięwzięcia.
Goście otrzymali gadżety z informacjami, gdzie szukać naszych wypracowanych materiałów. W trakcie konferencji pani dyrektor - mgr Ilona Ujma - wręczyła 9 nauczycielom i 19 uczniom certyfikaty Europass Mobilność. Jest to dokument potwierdzający okres nauki lub szkolenia, który odbywa się w innym kraju europejskim w ramach zorganizowanego wyjazdu. Pani Dyrektor była również odbiorcą tego dokumentu.

Czytaj więcej: ERASMUS+ KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT “TAKE A CHANCE”