Dokumenty szkolne

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

informujemy, że sprawozdania finansowe jednostki za 2018 rok umieszczone są na stronie www.bip.konopiska w zakładce: inne/jednostki organizacyjne/Szkoła Podstawowa im. H Sienkiewicza w Konopiskach

LINK