tolerancja

Najnowsza lekcja w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci Uczą Rodziców”  poświęcona została tematowi tolerancji. Lekcja ta uczy akceptacji, zrozumienia i szacunku. Pomaga dzieciom rozwijać pozytywne postawy wobec różnorodności i uczy jak ważne jest, abyśmy wszyscy wspierali się nawzajem w naszej unikalności. Naszym wspólnym celem jest wychować dzieci, które szanują i akceptują innych, niezależnie od ich różnic, oraz które potrafią wyrażać swoje opinie w sposób konstruktywny i tolerancyjny.

Koordynator Edyta Walentek

 Konkurs recytatorski 01
21 marca 2024r odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski uczniów klas 1-3.
Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem zaprezentowali swoje ulubione wiersze. Serdecznie wszystkim gratulujemy. Na szczeblu gminnym reprezentować nas będą: Laura Janusiak, Marcel Jończyk oraz Mikołaj Jończyk. Życzymy dalszych sukcesów!
wycieczka klas 3 04
W środę 20 marca uczniowie klasy 3a, 3b uczestniczyli w wycieczce do Planetarium w Chorzowie. Odbyli niezapomnianą podróż w czasie i przestrzeni.
Następnie wspaniale bawili się w ,,Funzeum - Muzeum Światła i Kolorów w Gliwicach ".

laureatki

Konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratoria oświaty w naszym kraju są ważnym etapem w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu własnej przyszłości. Cieszą się również ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych. Sprzyjają pogłębianiu wiedzy, rozwijają zainteresowania i twórcze myślenie. Co więcej, otwierają drzwi do przyszłości. Z jednej strony pozwalają zmierzyć się z zagadnieniami, których nie omawia się na lekcjach, a z drugiej zwycięstwo i zdobycie tytułu laureata czy finalisty daje sporo przywilejów. 

matematyka w geografii 36

“W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki” - cytat Immanuela Kanta przyświecał konkursowi “Matematyka w geografii”, którego organizatorem jest  I Liceum Ogólnokształcące  im. J. Słowackiego w Częstochowie. W tym roku odbyła się VIII edycja tego  konkursu pod patronatem  Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Politechniki Częstochowskiej. Jego głównym celem jest  rozwijanie uzdolnień, a w szczególności pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu geografii i matematyki.