I miejsce w powiecie w programie  "Trzymaj formę" organizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dot. Diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Monika Kowalik - Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii !!!

I MIEJSCE W POWIECIE!

W tym roku obchodziliśmy 218 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. W związku z tym 30.04.09 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, której przewodniczył dyrektor Stanisław Michalczyk, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach i nauczycieli p. A. Kozioł, p. M. Szymanek, p. W Warwas, p. P. Synkiewicza. Uroczystość uświetnili swoja obecnością zaproszeni goście: ks. proboszcz S. Kaczmarek, p. B. Herba, dyr. przedszkola p. A. Sarnat , dyrektor szkoły podstawowej T. Walentek, wice- dyrektor gimnazjum p. B. Ciuk i przewodniczący Rady Rodziców p. A. Bednarek.

W dniu 27 kwietnia  został zorganizowany w Gimnazjum w Konopiskach I  Powiatowy Konkurs Europejsko- Lingwistyczny. Wzięły w nim udział gimnazja z  Blachowni, Aleksandrii, Hutek, Węglowic i Konopisk.  Celem tego konkursu było poszerzanie i wzbogacanie wiedzy o Unii Europejskiej, świętowanie 5 rocznicy wstąpienia Polski  do Unii Europejskiej oraz obchody 7 rocznicy powstania Klubu Europejskiego w Gimnazjum w Konopiskach.

Warsztaty teatralno – filmowe zorganizowane przez Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

W ubiegłym miesiącu uczestniczyliśmy w warsztatach teatralno – filmowych zorganizowanych przez Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Zaszczytu reprezentowania naszej szkoły dostąpili: Barbara Świercz, Karolina Biskup, Michał Bednarek i Łukasz Świech.

W roku szkolnym 2008/2009 Gimnazjum w Konopiskach przystąpiło do projektu edukacyjnego „Szkoła na Parnasie” opracowanego przez Filharmonię Częstochowską we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie. Projekt powstał z myślą o uczniach gimnazjów i liceów. Obejmuje on 6 programów koncertowych:

 

3 kwietnia 2009 r.  

Niby kolejny, zwykły piątek, a jednak dla naszej szkoły nie był taki banalny. Był to dzień, w którym, jak co roku,  obchodziliśmy  święto naszego patrona – Henryka Sienkiewicza.