​​​​​​​Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa MEN apeluje szczególnie o przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych podczas przejazdów i pobytu na wypoczynku. Wsparciem dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży są w tej kwestii szczegółowe wytyczne sanitarne przygotowane przez GIS, MZ i MEN. U progu wakacji MEN przypomina również o informacjach, z jakimi warto zapoznać się przed rozpoczęciem letniego wypoczynku.

Więcej informacji:

bezp wak

wakacje

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach realizowaną w ramach akcji „Wakacje 2020 z GCKiR". Szczegółowy harmonogram, karta zgody opiekuna znajdują się na stronie http://www.konopiska.pl/urzad/aktualnosci/idn:3581

Zespół GCKiR

zakRozdanie świadectw będzie się odbywało w trzech miejscach:

Hala Sportowa (prawa część) –Wejście A (wejście główne do hali) –dla klas IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA

Hala Sportowa (lewa część) –Wejście B (wejście do hali od strony łącznika ze szkołą) – dla klas VB, VIB, VIIB, VIIIB

Mała sala gimnastyczna –wejście C (wejście główne do szkoły) –klasy I-III

 

 Godziny rozdawania świadectw dla poszczególnych klas:

8:30: IA, IVA

9:30 IB, VA, VB

10:30 IIA, VIA, VIB

11:30 IIB, VIIA, VIIB

12:30 IIIA, VIIIA, VIIIB

13:30 IIIB

 

Szanowni Państwo!
Zwrot książek do biblioteki szkolnej będzie się odbywał zgodnie z zasadami bezpieczeństwa:
1. Uczeń/rodzic zwracający książki do biblioteki jest zobowiązany po wejściu na teren szkoły zdezynfekować ręce oraz posiadać maseczkę ochronną.
2. Zwrotu książek dokonujemy w bibliotece szkolnej w określonych godzinach ( harmonogram  zamieszczony poniżej ).
3. Uczniowie zostaną powiadomieni przez wychowawców o książkach, które należy zwrócić do biblioteki szkolnej.
4. Zwrotu książek można dokonać również podczas zwrotu podręczników ( harmonogram i regulamin zwrotu podręczników zostanie zamieszczony na stronie szkoły).
5. Jednocześnie informujemy, że zwrot podręczników będzie możliwy po uzgodnieniu z nauczycielami zrealizowania materiału, ponieważ uczniowie/rodzice będą zobowiązani do zwrotu kompletu podręczników.

1111

W dniu 28 kwietnia 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Konopiska na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 59 980,00 PLN i stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
Celem projektu jest zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli umożliwiających zdalną naukę.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach").

dzien dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka - jest to dzień ustanowiony w 1954r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i powołany dla ideałów, które dotyczyły poszanowania praw dziecka. Prawa te zostały zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. W Polsce ten dzień przypada na pierwszego czerwca. Poniżej zamieszczamy Prawa Dziecka, materiały przygotowane przez UNICEF, przypomnijmy sobie w tak ważnym dniu jakie prawa mają dzieci na całym świecie.
Z okazji Dnia Dziecka składamy wszystkim dzieciom najlepsze życzenia: zdrowia, uśmiechu i szczęśliwych chwil w gronie przyjaciół.

Życzy Szkolne Koło Wolontariatu „Parasol":
opiekunowie Iwona Nadzieja i Magdalena Kędziora

Attachments:
Download this file (konwencja_dla_dzieci.pdf)konwencja_dla_dzieci.pdf[ ]1872 kB