festiwal

13

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może składać dokumenty do trzech szkół.

 Uczeń uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

 W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły ponadpodstawowej.

 Dokumentacja składana w szkole ponadpodstawowej:

– wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego),

-świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zawierające informacje o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia:

dzien babaci i dziadka 1b 01

Drogie Babcie i Kochani Dziadkowie!
Bardzo dziękujemy Wam za przybycie na występ Waszych wnucząt i wnuczek uczniów klasy 1b. Tym występem chcieliśmy uczcić Wasze święto oraz podziękować Wam za troskę i opiekę. Życzymy Wam dużo zdrowia, samych pięknych chwil w życiu i tego abyście zawsze byli dumni ze swych wnuków.

 Dzi u Rodz Internet

Podczas czwartej lekcji w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” – Bezpieczny Internet, uczniowie klas I-III poszerzyli wiedzę o zagadnieniach zawiązanych z
Internetem. Kluczowym elementem lekcji była prezentacja zagrożeń oraz poznanie pięć zasad bezpieczeństwa w sieci. Na zakończenie uczniowie z wielkim zaangażowanie wykonani
karty pracy- krzyżówki, labirynty i kolorowanki.

Koordynator
Edyta Walentek

1121 lutego klasy III a i III b wraz z wychowawcami P. Zofią Bełtowską oraz P. Anną Sporek odwiedziły naszą Gminną Bibliotekę Publiczną. Nasi podopieczni po serdecznym powitaniu przez dyrektora biblioteki P. Piotra Mesyasza oraz P. Patrycję Jakóbczak zwiedzili każdy zakątek naszej biblioteki. Zachwyceni byli taką ilością książek. Uczniowie zostali poinformowani, jak należy zachowywać się w bibliotece oraz jak korzystać z tak wielkiego księgozbioru. Pod koniec tej wspaniałej lekcji bibliotecznej nasi wychowankowie mieli do wykonania ważne zadanie.