Szkoła Podstawowa I. H. Sienkiewicza w Konopiskach ogłasza rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Lp.

Rodzaje czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17-21  kwietnia

5 - 7 czerwca

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

24 kwietnia

8 czerwca

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 kwietnia

12 czerwca

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

26- 28 kwietnia

13 -14 czerwca 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

8 maja 

19 czerwca

(Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do końca sierpnia w przypadku  wolnych miejsc w szkole podstawowej po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej – w kolejnym etapie postępowania, po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym).

lekcja Kosmiczna przygoda

„Kosmiczna przygoda” to kolejna lekcja w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Podczas tej lekcji uczniowie dowiedzieli się m.in. czym jest wszechświat, co to jest galaktyka, kosmos, poznały planety Układu Słonecznego. Wiedzą już, że Słońce jest gwiazdą, a Księżyc jest satelitą naszego Układu Słonecznego. Rozmawialiśmy również o działalności człowieka w kosmosie. Wszystkie te informacje były przedstawione za pomocą prezentacji multimedialnej. Ostatnią częścią lekcji były do wykonania zdania na kartach pracy, które dzieci wykonały z wielkim zaangażowaniem i starannością.

doradztwoNa przestrzeni marca i kwietnia oprócz realizacji zadań wynikających z podstawy programowej doradztwa zawodowego nasi uczniowie brali udział w wielu przedsięwzięciach związanych z wyborem przez młodzież klas ósmych szkoły ponadpodstawowej.

Oprócz liceów ogólnokształcących uczniowie poznawali wiele branż technicznych i zawodowych. Warto podkreślić, iż w tym roku to właśnie szkoły techniczne i branżowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Szeroko pojętą edukację zawodoznawczą rozpoczęliśmy od organizacji spotkania rodziców z p. Renatą Caban, która od wielu lat wspiera naszych uczniów i rodziców w przekazywaniu wiedzy na temat rekrutacji do szkół. Pani Caban jest praktykiem, który pracuje w komisji rekrutacyjnej dlatego też, dzieli się z nami swoim doświadczeniem zwraca uwagę na detale, które motywują rodziców i uczniów do świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

wielkanoc 2023

konkursy

Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć.
- Burrhus Frederic Skinner