Szkoła Podstawowa w Konopiskach w latach 2020- 2022 będzie realizowała dwa projekty Erasmus +. Ich tematyka związana jest z najbardziej aktualnymi potrzebami i problemami Europy i świata. Projekt pt. „Get ready 4 future"- „Przygotuj się na przyszłość" rozpocznie się 01.10.2020 a zakończy 30.09.2022. Koordynatorem projektu jest szkoła z Włoch, szkołami partnerskimi są Portugalia, Północna Macedonia oraz Polska. Celami projektu jest rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki. Drugi projekt „ Earth Climate Heritage Obtaining"- „Pozyskanie dziedzictwa klimatycznego ziemi" rozpocznie się 21.12.2020 roku i zakończy 20.12.2022 roku. Koordynatorem projektu są Włochy a krajami partnerskimi : Turcja, Rumunia, Północna Macedonia i Polska. W tym projekcie będziemy zajmować się bardzo istotnym problemem dotyczącym całego świata - ochroną środowiska naszej planety.

sprzatanieW dniu 18.09.2020r. nasza szkoła, jak co roku, włączyła się do akcji Sprzątania Świata, której głównym patronem jest Fundacja Nasza Ziemia. Uczniowie wraz z wychowawcami czynnie włączyli się do akcji sprzątania swojej najbliższej okolicy. W tym roku działaliśmy pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję." Więcej informacji na temat problemów związanych z nadmiernym używaniem plastiku oraz pomysły jak ograniczyć zużycie tworzyw sztucznych znajdziecie w załączniku.

Attachments:
Download this file (ssp-informator2020.pdf)ssp-informator2020.pdf[ ]5306 kB

Pięknem w czytaniu jest to,
że pozwala nam ono podróżować w sposób,
którego nie da się pojąć.
Alek Wek

Już po raz dziewiąty w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie wybitnych dzieł literatury polskiej. W tym roku była to „Balladyna" Juliusza Słowackiego.
Narodowe Czytanie zostało zainaugurowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej w 2012 roku wspólną lekturą „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.
„Balladyna" Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zskonopiska.pl
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 01.01.2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2019 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa naszej placówki jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).
Zespół redakcyjny dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej szkoły.

apel3

apel2

apel1

apel

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konopiskach od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.