tolerancja

Najnowsza lekcja w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci Uczą Rodziców”  poświęcona została tematowi tolerancji. Lekcja ta uczy akceptacji, zrozumienia i szacunku. Pomaga dzieciom rozwijać pozytywne postawy wobec różnorodności i uczy jak ważne jest, abyśmy wszyscy wspierali się nawzajem w naszej unikalności. Naszym wspólnym celem jest wychować dzieci, które szanują i akceptują innych, niezależnie od ich różnic, oraz które potrafią wyrażać swoje opinie w sposób konstruktywny i tolerancyjny.

Koordynator Edyta Walentek