matematyka w geografii 36

“W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki” - cytat Immanuela Kanta przyświecał konkursowi “Matematyka w geografii”, którego organizatorem jest  I Liceum Ogólnokształcące  im. J. Słowackiego w Częstochowie. W tym roku odbyła się VIII edycja tego  konkursu pod patronatem  Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Politechniki Częstochowskiej. Jego głównym celem jest  rozwijanie uzdolnień, a w szczególności pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu geografii i matematyki.

Konkurs polega na rozwiązaniu testu składającego się z zadań otwartych. Etap szkolny odbył się 10 stycznia 2024r. Brało w nim udział kilkoro uczniów z naszej szkoły. Do drugiego etapu zakwalifikowały się Paulina Bitner  i Emilia Skalik z klasy 7b.  Etap finałowy, w którym brało udział 15 uczniów z Częstochowy i okolicznych powiatów, odbył się 06.03.2024 r. Nasze uczennice zajęły III  miejsce i zdobyły tytuły finalistek. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć i  życzymy im  kolejnych sukcesów!