1

Tradycyjnie, jak co roku we wrześniu, wyruszyliśmy w teren, żeby posprzątać naszą okolicę. I może trudno w to uwierzyć, ale znowu zebraliśmy kilka worków śmieci. Miejsca uczęszczane przez mieszkańców gminy prezentują się coraz lepiej, jednak w lesie przy ścieżkach ciągle jeszcze znajdujemy sporo odpadów.

Hasło 30. Akcji „Sprzątanie świata łączy ludzi”, w pełni oddaje społeczną istotę tego międzynarodowego święta ekologii. I niech tak zostanie! Dopóki na naszej Planecie będzie chociażby jeden śmieć, który trzeba będzie posprzątać, wierzę, że nie zabraknie, tych, którzy to bezinteresownie uczynią.” (Mira Stanisławska-Meysztowicz https://sprzatanieswiata.pl). Ta myśl będzie towarzyszyć nam w kolejnych latach. Mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły będą szerzyć wśród rodziny, przyjaciół i znajomych świadomość dbania o czystość przyrody.

przywracamy bkit

Niezwykle ważna jest dla nas poprawa świadomości ekologicznej, dlatego chętnie włączyliśmy się do działań projektu “Śląskie. Przywracamy błękit”, którego nadrzędnym celem jest sprawna i efektywna realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Nawiązując do trwającej akcji “Sprzątania świata” klasy 5 i 6 wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez koordynatorów projektu, podczas których dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat segregacji odpadów, recyklingu oraz sposobach na zmniejszenie ilości śmieci.