bezpieczny uczen lekcja 1

Temat: Bezpieczny uczeń.

Podczas pierwszej lekcji w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców”  pt. „Bezpieczny uczeń” dzieci zdobyły i utrwaliły zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, utrwaliły zasady przechodzenia na przejściu dla pieszych, poznały najważniejsze znaki drogowe, a także zasady zachowania się podczas zabawy na placu zabaw. Wiedzą jak istotne jest noszenie odblasków. 

Nabyta przez dzieci wiedza, przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa najmłodszych.

Koordynator Edyta Walentek