jg27.10.2021r. na Jasnej Górze miała miejsce konferencja pod nazwą „Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu.”. Odbyła się ona w ramach projektu 13.12.1981 Pamiętamy”. Motto projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią już tylko kamienie” wypowiedziane przez kardynała Wyszyńskiego stanowiło dla wielu działań podjętych przy jego realizacji myśl przewodnią. O kardynale wspominali podczas konferencji ojciec dr Grzegorz Prus oraz redaktor wydawnictwa „Solideo” Beata Mackiewicz. Oboje prelegentów ukazywało ponadczasowość przekazu kardynała dla Polaków i podkreślało Jego bliskość z polskim narodem. Ukazywali silną wolę i niezłomny charakter w walce z komunizmem. Podkreślali wiarę jaką pokładał w Matce Bożej. Postać Prymasa Tysiąclecia, to postać wielkiego Polaka, który na trwałe zapisał się nie tylko w dziejach polskiego Kościoła ale również w polskiej historii. Konferencja dała okazję do przybliżenia tego wielkiego człowieka, jego nauki i przekazu dla przyszłych pokoleń.

Materiały konferencyjne uzyskane podczas spotkania wzbogaciły szkolny kącik historyczno-patriotyczny o informacje związane z wydarzeniami w kopani „Wujek”

I. Siemiętowska