PAMIEC81 JPG 1W dniu 21.10.2021r. przedstawiciele nauczycieli uczestniczyli w spotkaniu z działaczami „Solidarności” regionu częstochowskiego, wśród których byli: Anna Rakocz, Marek Wójcik, Stanisław Dziwiński i Zbigniew Bonarski.

Częstochowscy solidarnościowcy wspominali strajki z 1980 roku, mówili o postulatach wysuwanych przez robotników, o strajku w słynnym częstochowskim Ikarze; o etapach kształtowania się częstochowskiego regionu  „Solidarności” oraz wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 roku.

Wspomnienia miały charakter niezwykle osobisty, ukazywały ludzkie dramaty w okresie stanu wojennego. Szczególnie wzruszająca okazała się opowieść pani Anny, która została internowana i osadzona najpierw w więzieniu w Lublińcu a potem w Darłowie. Jej wspomnienia to opowieść, na kanwie której powstał film „Nie zabierajcie mamy”. Film ten będący częścią projektu zostanie zaprezentowany  w najbliższym czasie uczniom naszej szkoły.

Spotkanie to stało się dla nas żywą lekcją historii o jakże ważnych dla nas wydarzeniach tamtego okresu, które doprowadziły do obalenia komunizmu i wprowadzenia systemu demokracji w naszym kraju.