PAMIEC81 JPG 1

W dniu 01.10.2021r. uczniowie klas VI-VIII obejrzeli wystawę historyczną przygotowaną przez IPN Odział w Katowicach.

Pokazane w obrazowy sposób materiały z okresu stanu wojennego pozwoliły na poznanie postaci i wydarzeń związanych z jego przebiegiem.