05102021 02

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie  biorą udział w projekcie zorganizowanym przez śląskiego kuratora oświaty. Projekt został przygotowany  w związku z 40 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce a jego przewodnią myślą są słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie”.  Celem projektu jest przybliżenie  najnowszej historii Polski, ukazanie dążenia narodu do obalenia komunizmu i wprowadzenia demokracji.

W ramach projektu na terenie szkoły powstał kącik historyczno-patriotyczny ukazujący historię powstania „Solidarności” i przebieg stanu wojennego. Uczniowie mogą zobaczyć nie tylko materiał ikonograficzny , ale zapoznać się z różnego rodzaju prasą pochodzącą z tamtego okresu, wydawaną przez NSZZ „Solidarność”.