W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej im.H.Sienkiewicza w Konopiskach brali udział w międzynarodywm projekcie eTwinning „The future is in my hands”. Współpraca nad projektem rozpoczęła się 15maraca 2020r wraz ze szkołami z Turcji (6), Czech (1) i z Polski (1). Zakończenie projektu nastąpiło 27 maja 2021r.

Celem projektu było przekazaniem uczniom wiedzy na temat konsekwencji globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Uczniowie dowiedzieli się jak w/w zmiany wpłynęły na życie na naszej planecie, jakie gatunki zwierząt są najbardziej zagrożone wyginięciem. Wiedzą, jak ważna jest segregacja odpadów, recykling i oszczędzanie energii.

19 lipca 2021r projekt eTwinning „The future is in my hands” otrzymał Krajową Odznakę Jakości przyznaną przez Krajowe Biuro eTwinning.

Celem przyznania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań , a dla szkół – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości pracy, otwartość na współpracę europejską.

Serdecznie gratuluję uczniom , nauczycielom, rodzicom oraz dyrekcji.

Koordynator projektu.
Edyta Walentek

odznaka