KULTURA

Tegoroczne Dni Kultury  rozpoczęły się 24 kwietnia.  Motywem przewodnim uczyniliśmy (przypadający na ten dzień)  Międzynarodowy Dzień Książki  i  Praw Autorskich. Na stronie szkoły została umieszczona informacja o tym wydarzeniu, a na zajęciach języka polskiego w klasach 4-8  oraz w klasach 1-3 (w ramach edukacji polonistycznej)  został  zaprezentowany materiał multimedialny   o narodzinach i idei tego dnia oraz historii książki. Odbył się również konkurs  plastyczny: Moja ulubiona książka.

Kolejny dzień przebiegał pod hasłem: Instytucje kulturalne.  Na zajęciach  z wychowawcą odbyła się pogadanka o instytucjach kulturalnych i ich roli w rozwoju  oraz kształtowaniu osobowości człowieka. Każda z klas  (4 -8) wykonała krzyżówkę, której hasło >>KULTURA<< miało bazować na znanych uczniom  instytucjach kulturalnych a także    związanych z nimi dziedzinach. Ogłoszono   konkurs: „Żywe obrazy”, który polegał  na   wybraniu  dowolnego  dzieła sztuki „zainscenizowaniu” go  tak, aby jak najbardziej przypominało oryginał. W interpretacji należało pamiętać o tym, że  to właśnie uczeń miał być bohaterem obrazu.

Trzeci dzień   przebiegał pod hasłem: Kulturalnie,  zdrowo i sportowo. Ważne było przybliżenie uczniom kultury związanej ze zdrowym stylem życia oraz odżywiania. Odbył się konkurs fotograficzny: "JEMY OCZAMI",  na który uczniowie wysyłali zdjęcie posiłku  (dowolnego), pamiętając o zdrowych składnikach i ciekawym podaniu  jedzenia.

Podczas tegorocznych  Dni Kultury  zadbaliśmy  o to, aby K U L T U R A  nie kojarzyła nam się tylko ze zdrowym składnikiem jogurtów.  Jesteśmy przekonani, że nasi uczniowie zrozumieli,  że obcowanie z kulturą - jej różnorodny wymiar na różnych płaszczyznach życia społecznego - jest podstawą integralnego rozwoju każdego człowieka od najmłodszych lat.