2 3maja

"Ojczyznę kocha  się nie dlatego,

że wielka ale dlatego, że włana."

Seneka Młodszy

Polskie maje, przepełnione patriotyzmem, ileż w nich radości i dumy z bycia Polakiem. A przecież nie zawsze tak było. W dziejach naszego narodu były chwile kiedy Ojczyzna chyliła się ku upadkowi i należało podjąć działania mające na celu jej ratowanie. Nasi przodkowie podjęli próbę  dźwignięcia jej z upadku. 230 lat temu na Sejmie Wielkim uchwalili  pierwszą w Europie Konstytucję. Stała się ona wielkim triumfem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego. Konstytucja 3 Maja gruntownie zmieniła ustrój I Rzeczypospolitej. Wprowadzając Monteskiuszowski podział władzy, stworzyła podwaliny pod nowoczesny system funkcjonowania państwa, stała się zwiastunem naprawy i ocalenia Polski przed upadkiem. Ustawa wzmocniła stabilność władzy znosząc wolną elekcję i liberum veto, zastępując je dziedzicznością tronu i większościową zasadą głosowania.

Patrioci z kręgu Stanisława Małachowskiego, czy Hugona Kołłątaja zadbali o reformę armii i wymiaru sprawiedliwości, zreformowali system podatkowy. Podjęte działania wyzwoliły nadzieję na jakże potrzebne Rzeczypospolitej przemiany, które w obliczu coraz agresywniej prowadzonej przez naszych sąsiadów polityki stały się koniecznością.    

Niestety Konstytucja 3 Maja  została w krótkim czasie obalona. Stało się tak za sprawą zdrajców spod znaku Targowicy, interwencji zbrojnej Rosji i zdrady pruskiej. Doprowadziło to do kolejnych rozbiorów Polski a wkrótce do całkowitego upadku państwa.

Współcześnie dla wielu pokoleń Polaków Konstytucja jest punktem odniesienia i wzorem do naśladowania, w  trosce o dobro i pomyślność naszego państwa . Dziś nasza Ojczyzna jest wolna a życie w niej  naznaczone jest spokojem ,pamiętajmy jednak , że „Wolność jest nam nie tylko dana ,ale i zadana” i wszyscy jesteśmy zobowiązani by ją pielęgnować.

Podczas obchodów majowego święta nad głowami naszymi łopocze biało- czerwona flaga, jeden  z najważniejszych symboli polskości. To przez nią wyraża się nasza miłość do ojczyzny. To ona przez tysiące lat towarzyszyła Polakom walczącym , dodając im otuchy i zapału do walki. W 2004 Sejm RP ustanowił dzień 2 maja dniem „Święta Flagi Państwowej” . Ma on przypominać wszystkim pokoleniom Polaków jak ważne w historii naszego narodu są symbole narodowe.

Ilona Siemiętowska

szymborska