KRUSUwaga uczniowie klas I-III  !!!

Szkoła Podstawowa w Konopiskach zaprasza do szkolnego etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci na temat „Bezpiecznie na wsi mamy – od  lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów klas I-III pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym

Prace konkursowe powinny być wykonane prze uczestników konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać.

Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Termin wykonania prac upływa z dniem 15 marca 2021r.                         

Prace należy składać u wychowawców klas.

Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie oraz oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu konkursu, a także walory estetyczne pracy.