Ioannes Paulus IICoAsimple

 

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, a 16 października przeżywaliśmy XX Dzień Papieski.
Szkoła Podstawowa w Konopiskach włączyła się w upamiętnienie tych uroczystości przez realizację projektu edukacyjnego.
W dniach 12-16 października uczniowie naszej szkoły oglądając na lekcjach religii prezentacje i filmy poznawali lub utrwalali informacje o życiu i pontyfikacie naszego Papieża Polaka.


Przygotowano wystawę, której treść nawiązywała do tegorocznego Dnia Papieskiego-Totus Tuus. Umieszczono na niej fragmenty wypowiedzi Papieża, ukazujące jak ważne miejsce zajmuje Maryja w Jego życiu i nauczaniu.
Zorganizowano też konkurs na plakat ukazujący pielgrzymki Ojca Świętego św. JPII do sanktuariów maryjnych w Polsce i na świecie.
Okna na korytarzach szkolnych udekorowano zdjęciami Papieża. Obok nich umieszczono wiele fragmentów homilii, co umożliwiło uczniom nie tylko zapoznanie się z ich treścią, ale dawało też chwilę na zastanowienie się nad Jego nauką.
Udekorowano też sale lekcyjne wykonanymi przez uczniów flagami maryjnymi i papieskimi.
W ramach utrwalenia wiadomości uczniowie klas młodszych otrzymali kolorowanki przedstawiające herb papieski oraz św. Jana Pawła II na Jasnej Górze i w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Posłużyły one również do dekoracji sal lekcyjnych.
Klasy starsze rozwiązywały specjalnie opracowane krzyżówki, nawiązujące treścią do pielgrzymek papieskich do sanktuariów maryjnych.
Święty Jan Paweł II powierzył całe swoje życie i naród polski macierzyńskiej opiece Najświętszej Maryi Pannie. Nasz projekt miał na celu przypomnieć naukę i przesłanie Papieża, że zawsze możemy oddawać w opiekę Maryi nasze rodziny i Ojczyznę, a szczególnie teraz, w tak trudnym dla wszystkich. czasie.

L.Stefaniak, I. Stanisz