waznecovid

 

Szanowni Państwo,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie poinformował dyrektorów szkół i placówek o postępowaniu w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek oświatowych:


I ETAP
1. W przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego u ucznia lub nauczyciela placówki oświatowej proszę przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informację w której zawarte będą następujące dane:
• imię nazwisko osoby zakażonej oraz
• numer telefonu do dyrektora placówki (stały kontakt).
Przedstawiciele PPIS w Częstochowie zweryfikują, czy osoba wskazana w zgłoszeniu uzyskała wynik dodatni testu w kierunku SARS- CoV-2.
Można wraz z pismem przesłać załączony wynik dodatni osoby zakażonej, przyspieszy to wdrożenie procedury postępowania COVID w szkole.
Proszę o nieprzesyłanie informacji dotyczącej osób objętych decyzją kwarantanny, są to osoby zdrowe.
2. Przedstawiciel PPIS w przypadku potwierdzonego wyniku pozytywnego u ucznia lub pracownika szkoły skontaktuje się z dyrektorem placówki, ustalając dalsze postępowanie (nie zawsze sytuacja wystąpienia przypadku zachorowania COVID w szkole, kwalifikuje do nałożenia kwarantanny na osoby z otoczenia oraz wydania pozytywnej opinii PPIS).
PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ WNIOSKÓW ORAZ TABEL OSÓB Z OTOCZENIA, BEZ UPRZEDNIEGO POTWIERDZENIA WDROŻENIA PROCEDURY PRZEZ PRACOWNIKA PSSE W CZĘSTOCHOWIE.
II ETAP
3. Po potwierdzeniu przez pracownika PSSE w Częstochowie, wdrożenia procedury COVID w szkole, należy:
– uzupełnić załączoną tabelę, wypełniając wszystkie pola, w tym wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące z uczniem (załącznik nr 1). Na listach należy podać WYŁĄCZNIE uczniów, którzy mieli potwierdzony bezpośredni kontakt z osobą zarażoną wraz z pozostałymi danymi objętymi tabelą;
– przesłać rodzicom/opiekunom informację o nałożeniu przez PPIS w Częstochowie decyzji kwarantanny na dziecko narażone na kontakt/styczność z osobą zarażoną oraz poinformować, o objęciu kwarantanną osób wspólnie zamieszkujących (załącznik nr 2);
– poinformować osoby wspólnie zamieszkujące, iż decyzja kwarantanny wydawana jest na osobę z bezpośredniego kontaktu. Pracujący domownicy objęci kwarantanną, przedkładają w zakładzie pracy „oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę" (załącznik nr 3)
4. Po odesłaniu wypełnionej tabeli oraz przesłaniu oświadczenia (załącznik nr 4) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , PPIS na wniosek strony wyda opinię w sprawie zmiany sposobu nauczania w placówce oświatowej.
5. Do wniosku w sprawie wydania pozytywnej opinii PPIS, należy dołączyć protokół/oświadczenie z zabiegów mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły.

Z poważaniem
dyr. SP w Konopiskach
Ilona Ujma